Her er Team Nexus på vej

Igen får du et overblik over, hvor vores produktejere, produktmanagere, UX-kompetencer og andre fra Team Nexus er på vej eller netop har været.

Det overordnede formål er dialog, samarbejde og at samle viden, som kan støtte vores brugere af KMD Nexus.

Den 25. september Tænke-højt-test af den nye SkemaDesigner
Med deltagere fra fire kommuner tager vi anden runde med
brugeres respons på elementer i SkemaDesigner.

Den 25. september Referencegruppe om Ny Digital Post
Vi søger input til løsninger i forhold til to delelementer.  

Den 26. september Den ny platform til e-learning
En workshop om den ny platform til e-learning.
Rammer vi, hvad I ønsker jer, og er det relevant
i jeres organisationer?

Den 3. oktober Møde i fagspecifik erfa-gruppe om Rusmiddel
Vores produktmanager for området deltager. 

Den 6. oktober Referencegruppe om rapporter til VUM 2.0
Fokus på de behov, som standardrapporter fra
Basisrapportering skal dække. 

Den 11. oktober Møde med referencegrupperne om den nye mobilapp
Dagens møde har fokus på Medicin.

Den 25. oktober Workshop om Nexus Borgerportal
Vi samler alle tre pilotkommuner for inspiration og
på tværs.  

Den 26. oktober Referencegruppe om VUM 2.0/Fælles Faglige Begreber
Referencegruppens i alt otte kommuner giver os
feedback på vores forslag til fremtidig udvikling
inden for VUM 2.0 og Fælles Faglige Begreber. 

Vi glæder os!