Kan vi dokumentere mindre? Lad os udfordre og hjælpe hinanden!

Hvad skal og vil I med jeres mange data i KMD Nexus? Og hvad har I ikke brug for?

Publiceret: 26. maj 2023
Facilitatorerne af SUSO workshop konference

Deltag i onsdagens workshop ved kundekonferencen. Der møder du produktmanager Martin Hejl, Product Owner Katrine Wolff Østergaard, UX-Researcher Vibe Deleurang Pedersen, domænespecialist Nina Granath og konsulent Linda Gottenborg Hansen – vi mangler Linda på billedet.

Hvorfor en workshop?

Vi vil gerne inddrage jer, vores brugere, mere i forhold til de udfordringer, vi står med i hverdagen.

Det er også noget, I har efterlyst ved den seneste konference – både at blive hørt og at kunne nørde Nexus på begge konferencedage.

Vi håber, at denne workshop kan gøre os klogere på, hvor I synes, at vi dokumenterer for meget. Og hvad I ikke kan undvære. Hvornår er dokumentation godt og vigtigt?

Workshoppen fordeler sig over begge de to sessioner onsdag eftermiddag: kl. 13.15-14.15 og 14.30-15.30.

Du skal have lyst til at lægge begge dine eftermiddagssessioner i workshoppen.

Velkommen til en aktiv workshop på konferencens onsdag eftermiddag! Alle deltager i og investerer de to tidsspor, så vi kan producere brugbare konklusioner sammen.  

Dokumentation er vigtigt 

I den politiske og generelle debat er der fokus på at frisætte hænder fra dokumentation til borgerfokus. Sidste år kom regeringens ekspertgruppe med anbefalinger om, at fremtidens ældrepleje skal være præget af mindre kontrol, færre dokumentationskrav og et helt ny visitationssystem. 

Hvordan møder vi det? 

I kommuner og regioner står I i et skisma: I får at vide, at I skal dokumentere mindre. Samtidig skal I opfylde stadigt flere krav om data, fx ved genoptræning og sundhedsfremme.  

Det skisma er også udgangspunktet for ønskerne om forenkling af FSIII-metoden.  

Lad os finde frem til svar på, hvad der er vigtigt, og hvad der er overflødigt: 

  • Den viden vil vi tage med til bordet, når vi er i dialog med eksempelvis KL og KOMBIT om understøttelse af nye metoder og krav. 
  • Også på vores egen banehalvdel vil den viden være værdifuld for vores forståelse og scope af nye løsninger.  

Martin, Katrine, Vibe og Nina på billedet er sammen med Linda fra konsulentteamet klar til at facilitere workshoppen som nyt element ved konferencen.