Partnere: En genvej til nye muligheder i KMD Nexus

Partnerskaber er én af vores to veje til at sikre, at KMD Nexus også fremover er den førende EOJ-løsning på det danske marked.

Vores nyeste strategiske partnere

Nederst i nyhedsbrevet her kan du tilmelde dig et webinar om mulighederne med tre af vores partnerskaber.

1. Applikator leverer en forbedret videoløsning til KMD Nexus. Med denne videoløsning får I de bedste betingelser for at levere virtuelle besøg hos jeres borgere.

Du kan deltage i webinar om videoløsningen onsdag den 21. september kl. 14-15.
_____________________________

2. Edutasia er eksperter i at udvikle e-learning, der virker til en lang række it-løsninger. De kan hjælpe nye kommuner i gang med Nexus eller etablerede kommuner med at opkvalificere medarbejdere. Edutasia opererer under AMU-vilkår, derfor er der lønrefusion for flere målgrupper.

Du kan deltage i webinar tirsdag den 27. september kl. 13-14.
_____________________________

3. Infoventure har et beslutningsværktøj, der bygger på jeres dokumentationer i KMD Nexus. Identificerer flaskehalse, sikrer overholdelse af lovgivning og gør ledere i stand til at ændre og omprioritere arbejdsgange.
_____________________________

4. Mobitel er hardware- og integrationsspecialister og leverer end2end-koncepter på hardware til healthcare. Med Mobitels end2end-løsning bliver drift og administration endnu mere enkelt.

Du kan deltage i et webinar om Mobitels løsning torsdag den 15. september kl. 10-11.
_____________________________

5. Sekoia leverer monitoreringsløsninger, der er fuldt integreret i KMD Nexus. Det giver en række effektiviseringsløsninger også på mobile devices.

Mia Lund, der er vores Head of Partners, står i spidsen for partnerskabsstrategien og fortæller her, hvordan vi ved at integrere specialløsninger fra de dygtigste udbydere gør hverdagen nemmere for vores mere end 100.000 daglige brugere.

Overordnet handler det om, at vi skal gøre det, vi er bedst til. Kernefunktionerne i KMD Nexus er vores spidskompetence. Tillægsydelser og -funktioner køber vi meget gerne hos partnere, der har netop disse spidskompetencer.

Edutasia er ny uddannelsespartner

’Jeg er virkelig glad for, at vi har fået en aftale med Edutasia på plads’, fortæller Mia og fortsætter, ’Edutasia rækker direkte ind som hjælp i forhold til det helt store problem ude i kommunerne og regionerne – nemlig manglen på kvalificeret arbejdskraft.’

Mia har selv en fortid som sygeplejerske og husker akilleshælen ved den sidemandsoplæring, der er udbredt i kommunerne: Som nyansat tager man de fejl med sig, som ens kollega laver. Fordi Edutasia arbejder med en mere standardiseret undervisning baseret på deres store viden om læring, er det nemt at sikre en korrekt og ensartet dokumentation.

Økonomisk incitament til at kompetenceudvikle

’Hvis kommunerne fremadrettet skal være i stand til at fastholde kvalificeret arbejdskraft, kan én af nøglerne være opkvalificering af deres medarbejdere’, vurderer Mia. ’Og der giver Undervisningsministeriets incitament til at opkvalificere medarbejdere på AMU-vilkår virkelig en håndsrækning’. Det er retten til lønrefusion, Mia her henviser til, hvor eksempelvis en kommune får en lønrefusion på 892 kr., hvis de skal betale mellem 340 kr. og 425 kr. pr. undervisningsdag for en medarbejder. ’Det er da noget, der batter i et trængt regnskab’, konkluderer Mia.

’Kommunerne og regionerne skal bare række ud til Edutasia i dag. Det er ikke færdige hyldevarer. Edutasia behovsafdækker og leverer kompetenceafklaringer – hvad skal medarbejdere kunne, og hvilke ønsker og arbejdsgange skal vi inkludere hos jer?’ fortæller Mia, der forventer, at Edutasia leverer de første kurser i sidste kvartal i år. De starter med ældreområdet med FSIII og medicinhåndtering, derefter vil der komme flere moduler til – alt efter hvad kommuner og regioner efterspørger.

Edutasia er specialister i læring og læringsplatforme, derfor trækker de helt naturligt organisationernes superbrugere og systemadministratorer ind som medundervisere. ’Det er igen det med at bruge hinandens spidskompetencer’, siger Mia. ’Vores e-learning er også en del af deres platform, der bare kan meget mere. For eksempel kan den tracke, hvilke medarbejdere der har taget hvilke kurser, den er mere moderne og med flere muligheder for at tilpasse til kommunen eller regionens arbejdsgange og metoder’.

Er der oplagte partnere, vi skal tale med? Skriv til Mia!

Udover de fem nye partnere, du kan læse om i faktaboksen, er Mia allerede i dialog med tre andre virksomheder, der hver især har løsninger, der ser spændende ud. Det glæder vi os til at kunne fortælle om.

Måske har du også idéer til oplagte partnere? Spændende funktioner, du har set andre steder? Så hører Mia meget gerne fra dig – send hende en mail på MUD@kmd.dk

Læs mere om vores partnere her:

Applikator

Edutasia

Infoventure

Mobitel

Sekoia