Sammen om at sikre overgang til MitID Erhverv og OCES3-certifikater

Da Digitaliseringsstyrelsens krav om skift til OCES3-certifikater trådte i kraft den 31. oktober, var I klar i de danske kommuner og regioner!

Det var samtidig en afslutning på en intens periode, hvor I har skullet bestille og sende de nye OCES3-certifikater. Ikke kun til KMD Nexus, men til mange platforme. Ligesom I har skullet sørge for MitID Erhverv til alle relevante medarbejdere.

En stor opgave for alle
Vi har skiftet mange certifikater. Her i huset har det drejet sig om fire certifikater pr. kommune eller region og derudover cirka 350 certifikater i selve Nexus-løsningen.

Pia Hjelm Udengaard, der er teamlead for Servicedesk, fortæller, at det på ingen måde kunne være gået så godt, uden testhjælp fra kommuner: ’Eksempelvis skiftede vi certifikater for og i samarbejde med Langeland Kommune allerede den 5. oktober. Så vi kunne sikre os, at alt var tænkt med, inden vi tog det store rul.’

'Det kommer samtlige kommuner til gode, at Langeland deltog som forsøgskanin, endda med kort varsel - tusind tak for det!' uddyber Pia.

Giver det værdi at være pilotkommune?
Fordi testsamarbejdet har været så vigtigt, er vi nysgerrige for at høre, hvordan en pilotkommune som Gladsaxe har oplevet det at være med til at teste.

Anne Dyre Palnum er systemadministrator i Gladsaxe Kommune

Nye certifikater og ny autentifikationsmetode

Overgangen til MitID og MitID Erhverv har skabt nye krav og behov i forhold til certifikater. Derfor krævede Digitaliseringsstyrelsen overgang fra OCES2- til OCES3-certifikater pr. den 31. oktober 2023.

Samtidig indførte Sundhedsdatastyrelsen en ny autentifikationsmetode for brug af services på den Nationale Service Platform (NSP), fordi services her skal leve op til National Standard for Identiteters Sikringsniveau (NSIS) ’Betydelig’.

På NSP har KMD Nexus integration til Fælles Medicinkort, Et Samlet Patientoverblik og Knapløsning – derfor har vi også måttet skifte autentifikationsmetode.

Nu anvender vi Sundhedsvæsenets Elektroniske Brugerstyring (SEB) som loginpunkt, og I kan vælge at logge ind med MitID Erhverv eller Context Handler.

Anne Dyre Palnum, der er systemadministrator i Gladsaxe, fortæller, at de blev spurgt, om de ville være med til at teste log ind via SEB-brokeren med MitID Erhverv: ’Vi blev glade for at blive spurgt, om vi ville være med til at teste. Vi sagde ja tak med det samme! Det her projekt … Alle har været nervøse for det. Der er så meget, der skal spille både i KMD’s løsning og i vores egen ende’.

Hvad har I investeret?
På det spørgsmål svarer Anne: ’Jeg har selvfølgelig investeret tid. Ligesom jeg til testene har trukket på kolleger med begge brugerprofiler – en autoriseret person og en trusted person.’

En autoriseret person kan være en sygeplejerske, mens en trusted person kan være en plejehjemsassistent eller pædagog, der må håndtere medicin.

Videre forklarer Anne, at hun har skaffet testpersonerne fra dag til dag, simpelthen fordi det var vigtigt: ’Når vi skulle teste, så skulle vi teste – så I kunne komme videre. Jeg blev rigtig glad, når jeg så, at det virkede. Så havde jeg en god sikkerhed for, at alt spillede sammen mellem KMD’s og vores eget setup.’

Hun har også haft kommunens it-afdeling involveret, så de sammen med KMD-folk kunne finde frem til, om fejl lå på kommunens side eller KMD’s side.

Har det været det værd?
’Det har det helt sikkert,’ melder Anne, ’Jeg føler, at vi har fået håndholdt hjælp hele vejen. Og fordi vi i god tid har vidst, hvordan det hele ville se ud, hvordan det ville komme til at fungere, har vi også kunnet forberede vores organisation godt.’

Anne sammenfatter testoplevelsen med ord som ’spændende’ og ’sjovt’: ’Og så gav det tryghed. Vores certifikat fungerede, vores løsning fungerede. Det var virkelig lærerigt at være med – og dialogen var god.’

Fra vores side siger product owner Kathrine Jandausch og produktmanager Mads Nilsson en stor tak til Gladsaxe Kommune for det gode testsamarbejde.