Tre pilotkommuner er med til at udvikle ny version af KMD Nexus Borger

Gennem 2023 har systemadministratorer fra Billund, Fredericia og Aabenraa Kommuner bidraget til arbejdet med at sikre, at KMD Nexus Borger bliver den indgang og kommunikationsplatform, landets kommuner gerne vil tilbyde deres borgere.

For at sikre, at alle tre kommuner får ordet, har vi sammen med vores partner, IBG, holdt individuelle workshops med én kommune ad gangen. Og vi har netop holdt en workshop, hvor vi samlede de tre pilotkommuner til fælles inspiration og sparring. 

Vi har talt med et par af kommunernes deltagere i pilotprojektet og en af vores egne konsulenter:

      - Trine Møbjerg Ravnborg, der er systemadministrator i Aabenraa Kommune.
      - Dennis Skaarup Ladefoged, der er systemadministrator i Billund Kommune. 
      - Gitte Bojen Nielsen, seniorkonsulent hos os i KMD Sundhed og Social. 

Foto: Dennis Skaarup Ladefoged fra Billund Kommune, Trine Møbjerg Ravnborg fra Aabenraa Kommune og Gitte Bojen Nielsen fra KMD Sundhed og Social fotograferet ved workshop om den nye version af KMD Nexus Borger.

Hvorfor skal KMD Nexus have en ny borgerportal?

KMD Nexus Borger blev udviklet omkring 2017 med det snævre fokus, at borgere skulle kunne bestille hjælpemidler.

I dag vil borgerne, I og vi gerne en borgerportal, der inviterer til at blive brugt i flere sammenhænge. Derfor giver det mening at bygge nyt.

Vi har valgt at bygge den nye løsning sammen med IBG. IBG er eksperter i forhold til borgerkommunikation.

Gennem samarbejdet kan vi trække på deres gode erfaringer og samtidig holde fast i den tætte forbindelse til KMD Nexus som fagsystem.

Den nye version går live i pilotkommunerne Billund, Fredericia og Aabenraa i november 2023.

Først lancerer vi en basismodel, der 1:1 erstatter det modul, der nu hedder KMD Nexus Borger. Her vil der især være et bedre overblik.

På sigt kommer mange flere funktioner og muligheder til.

Aabenraa: ’Det giver os brugbar viden at være med i maskinrummet’
Trine Møbjerg Ravnborg har tovholderrollen for Aabenraas deltagelse i pilotprojektet. Med sin kandidatgrad i it, der blandt andet fokuserede på brugervenlighed, har hun en særlig interesse.

Alle vi fire systemadministratorer har været med til workshoppen. Vi har fire meget forskellige perspektiver. Det var rigtig godt, at vi alle var med!’, fortæller Trine. 

Hvad får I ud af den tid, I investerer i projektet?

’Tiden er givet godt ud, i forhold til hvad vi får igen’, vurderer Trine, det giver os brugbar viden, at vi er med i maskinrummet.’

Hun tilføjer, at tiden også er en investering på den måde, at den nye version af borgerportalen kommer til at spare kommunernes systemadministratorer for tid og opgaver: ’Vi har mange tanker og idéer, det har vores brugere også. Ét område er brugervenligheden – at det bliver nemmere at navigere for vores borgere det vil vi gerne investere i.’

Fungerer det, at vi er tre parter, der samarbejder i projektet?

’Absolut. Vi føler os set og hørt. IBG er meget nærværende i projektet – og hurtige til at komme med bud.’ 

Som eksempel nævner Trine, at hendes kolleger og hun ved workshoppen havde foreslået en søgefunktion i den kronologiske journal: ’Vi tænkte, at borgere kan have glæde af at kunne finde alle notater om én tilstand, fx om et sår. Ugen efter havde IBG et forslag klar – der bliver virkelig lyttet’. 

Billund: ’Mie fordeler kuglerne de rigtige steder’
Dennis Skaarup Ladefoged er systemadministrator i Billund Kommune, hvor han refererer til voksenstøtte. Hans systemadministratorkollega har også deltaget i workshoppen. Som udviklingssygeplejerske er hun fag-faglig, mens Dennis beskriver sig selv som nørdet og med en kandidat i folkesundhedsvidenskab. 


På spørgsmålet om, hvordan det er at være med i et fælles projekt mellem kommune, en partner og os i KMD fortæller Dennis: ’Mie fordeler kuglerne de rigtige steder, så vi undgår, at det bliver en lang proces. De tager virkelig tingene til sig og arbejder videre med det’. 

’Mie’ refererer til Mie Enoch Engberg, der har ansvaret for vores partnerskaber og derfor er stærkt involveret i pilotprojektet om den nye borgerportal. 

Hvordan ser du jeres investering af tid i pilotprojektet?

’Vi er et skridt foran i forhold til implementering eller reimplementering, så det bliver en meget lille investering,’ melder Dennis og fortsætter: ’Vi tror, at udbyttet opvejer, hvad vi investerer fordi løsningen bliver præget i retning af, hvad der giver mening for os. Mandetimerne går nok op’.

Hvad fokuserer du på i dine input?

’Det vigtige er, at det er borgernes data; de skal være tilgængelige for dem. Jeg vil gerne være med til at skabe noget nyt. Vi har mange visuelle og indholdsmæssige ønsker. Vi går efter at sikre eksisterende funktionaliteter – og at de bliver forbedret. Det skal hjælpe både borgere og medarbejdere.’

KMD-konsulent: ’IBG – de har virkelig borgerfokus!’
Gitte Bojen Nielsen er garvet seniorkonsulent hos os i KMD og har i sagens natur været engageret i mange pilotprojekter. Men pilotprojekter, hvor vi trækker en ekstern leverandør ind udefra, det er nyt. 


Hvordan påvirker det processen, at vi har en partner med i forløbet denne gang?

’Det er helt vildt inspirerende at have møder sammen med IBG. De har virkelig det brede brugerfokus – altså borgerfokus! Deres brugerpaneler er borgerpaneler. Det er så positivt fra borgersiden – og det er vi jo alle sammen.

Hvad med at afklare ansvarsområder, det må være nyt med en partner i processen?

’Det er rigtigt, og noget tager vi løbende. Men de [red.: IBG] er så agile. Det rykker! Også i forhold til workshops. Med Billund aftalte de for eksempelworkshopdagen, at de også skal mødes med et borgerpanel fra kommunen. De lytter, tager input med og træffer valg ud fra, hvordan det påvirker borgerne.’