AI skal skabe genveje i kommuner og regioner

Med fem kommuner som referencegruppe tager vi nu hul på et afklaringsprojekt, hvor målet er at afprøve artificial intelligence (AI) i KMD Nexus’ kernefunktioner.

Referencegruppe og AI-cases

Billund, Faarborg-Midtfyn, Ringkøbing-Skjern og Struer Kommuner har meldt sig som referencegruppe - fordi de bidrager med data, kan vi afsøge mulighederne for at udvikle AI-løsninger til KMD Nexus.

______________________________


1. AI-case: Kvalitetssikrede tilstandsscoringer

Ifølge FSIII skal den faglige vurdering af en borgers funktionsevnetilstand vurderes med en score fra 0-4 og et tilhørende fagligt notat.

Vi vil udvikle en algoritme, der undersøtter medarbejderen i at sikre harmoni mellem den valgte tilstandsscore og medarbejderens faglige notat.

KMD Nexus skal gøre medarbejderen opmærksom, hvis der ikke er umiddelbar overensstemmelse mellem det faglige notat og den valgte tilstandsscore. Tilsvarende skal KMD Nexus bekræfte medarbejderen, når der er fin overensstemmelse.

I sidste ende kan medarbejderen vælge at rette noget til eller fastholde sin vurdering.

______________________________


2. AI-case: Beslutningsstøtte til bevilling af indsatser

Målet er, at KMD Nexus skal vise de mest sandsynlige indsatster øverst i kataloget, når en medarbejder åbner kommunens indsatskatalog for at tildele en borger en indsats.

På den måde sparer medarbejderen tid, og vi gør det tydeligt overfor medarbejderen, hvilke indsatser kommunen ofte tildeler borgere med lignende tilstandsvurderinger.

Medarbejderen har altid mulighed for at dykke ned i indsatskataloget og lede efter indsatser, som systemet ikke har foreslået.

Da Anne Ryelund Nielsen startede som datascientist i efteråret ’21, startede også et nyt kapitel for AI i KMD Nexus.

Anne er ingeniør og ph.d. i anvendt matematik fra DTU. Det vil sige, at hun har læst og forsket i de redskaber, der nu skal skabe afsæt for, at vi kan skabe genveje med AI i KMD Nexus.

’Da jeg søgte ind her hos KMD, var jeg drevet af en lyst til at udvikle løsninger, der skaber en reel værdi for de mennesker, der bruger systemet ’, fortæller Anne og forklarer videre, ’I kontrast til mindre virksomheder ligger KMD inde med store mængder af data, og derfor ser jeg et stort potentiale for at implementere AI i mange af KMD’s løsninger. Vi kan bare gå i gang’.

Data i KMD Nexus er velstrukturerede

Det er godt at starte et sted, hvor mange kommuner har fulgt den samme standard. ’De fleste kommuner arbejder allerede struktureret med FSIII, og derfor valgte vi at starte med omsorgsområdet. Det ligger lige til højrebenet’, pointerer Anne.

’Det vigtige for os er at udvikle løsninger, der bliver brugt af mange medarbejdere – små værktøjer, der støtter brugerne og passer naturligt ind i de eksisterende arbejdsgange.’   

Stemte du om AI-projekter, da vi var samlet til kundekonferencen i maj?

Sammen med kollegerne i product management lagde Anne ud med at brainstorme for at finde den rigtige balance mellem vilde idéer og det muliges kunst. Forskellige usecases myldrede frem. 

’Men det var vores kunder, der ved kundekonferencen valgte de to fokusområder, vi nu lægger ud med’, siger Anne og refererer til, at deltagerne ved kundekonferencens AI-sessioner stemte om, hvilke projekter der ville give størst umiddelbar værdi. 

’Min drøm? At AI bliver integreret de fleste steder i KMD Nexus!’ 

AI er et af parametrene, der skal sikre, at KMD Nexus også i fremtiden er den foretrukne EOJ-løsning. ’Vi skal ikke ændre arbejdsgange radikalt’, forklarer Anne, ’vores mål er at give brugerne hjælp og støtte i deres arbejde. At det bliver nemmere og hurtigere at danne sig et overblik og træffe de rigtige beslutninger.’

’Min drøm? Det er ubetinget, at AI bliver integreret de fleste steder i KMD Nexus! Det vil virkelig gøre en forskel, især for de helt nye medarbejdere, der, i en tidspresset hverdag, skal lære at navigere rundt i KMD Nexus.