Arkivering af data i KMD Nexus vigtig – og det er lige rundt om hjørnet

Interview med Kasper Hageltorn Hansen, ansvarlig for KMD Arkivering

Publiceret: 11. januar 2023

I landets kommuner og regioner samler I hver eneste dag mængder af data i KMD Nexus. Data, som I skal arkivere.

Det kan lyde så lige til. Og vi har endda Danmarks største aktør inden for arkivering som en del af KMD Sundhed og Social. De skaber de snitflader, der skal sikre arkivering af data i KMD Nexus.

Hvorfor arkiverer vi?

Kasper Hageltorn Hansen, der er ansvarlig for vores arkivering, fortæller, at der overordnet er tre meget gode grunde til, at vi arkiverer:

  • På den korte bane er vi forpligtede af lovgivningen. Lovteksten beskriver detaljeret – over 256 sider – hvordan offentlige myndigheder er forpligtede til at sikre arkivversioner af data.
  • På den mellemlange bane skal data sikre dokumentation ved genbesøg af sagsbehandling, juridiske tvister samt samfundsfaglig og medicinsk forskning. 
  • På lang sigt vil vores arkiveringer have stor betydning i mange forskningsmæssige sammenhænge. Derfor skal vi sikre, at vi arkiverer i formater, som fremtiden kan åbne. 

'Vi er programmører, ingeniører og historikere, der alle elsker at arbejde med at bevare data. Det er ikke tørt! Vi sikrer data til vores fælles fremtid, og det giver så meget mening,’ fortæller Kasper om sin afdeling.

På landsplan bliver otte procent af alle arkiverede data – arkivalier – genbesøgt. Det nytter at arkivere.

Myndigheder skal arkivere hvert femte år

For de fleste KMD Nexus-kunder betyder det, at de er ved at være såkaldt arkivmodne. ’Vi er også lige ved at være klar,’ fortæller Kasper, ’vi håber på at se en ketchupeffekt i 2023.’ 

Kaspers afdeling har 14 medarbejdere, der arbejder med arkivering på fuld tid. Det gør dem til landets største arkiveringsafdeling – på landsplan er der i alt kun 27 mennesker, der arbejder med arkivering på fuld tid.

Foruden KMD Nexus arkiverer Kaspers afdeling for andre KMD-systemer og andre it-leverandørers systemer. Rigsarkivet har godkendt mere end 350 afleveringsversioner fra afdelingen. 

Hvor svært kan det være?

Selvom KMD Arkivering er en erfaren aktør, har arbejdet med at arkivere KMD Nexus-data udfordret:

’Lovgivningen er bygget op om, hvad man kalder en relationel databasestruktur. Men KMD Nexus’ struktur er baseret på adskillige microservices. Vi skal arkivere på en helt ny måde,’ forklarer Kasper og fortsætter:

’Sammen med Københavns Stadsarkiv er vi meget tæt på at have defineret en paradigmesag for Nexus. Den paradigmesag skal Rigsarkivet så godkende – og så er vi klar!’

Opstartsmøder med en række kommuner.

’Første kommunes data er afleveret, og vi venter på Rigsarkivets godkendelse. Når den er på plads, kan vi for alvor tage hul på de andre kommuner, der også har bestilt os til at arkivere deres data,’ siger Kasper. Det er tydeligt, at han glæder sig.

Om selve processen fortæller Kasper, ’Når en kommune skal arkivere hos os, bestiller vi datadump hos vores kolleger i KMD Nexus med en præcis skæringsdato. Det dump vil udgøre den endelige arkivversion for det givne system. Næste gang vi så taler sammen er fire år frem, hvor vi gør klar til en ny arkivering fem år efter.’

Det er det løb, vi nu skal sætte i værk for alle de kommuner, der har købt en arkiveringsaftale med os. Og på den måde spiller KMD Arkivering tæt sammen KMD Nexus.

*     *     *     *     *

I tidligere artikler om teknologien bag KMD Nexus har du kunnet læse om den tekniske platform, betydningen af partnerskaber, og hvordan vi arbejder for at få AI ind i løsningens kernefunktioner.