Ballerup Kommune i pilotprojekt om implementering af FK

Interview med Anna Ter-Borch fra Ballerup Kommune – Ballerup var med som pilot, da støttesystemet til Fælleskommunal Infrastruktur (FK) blev udviklet.

Udviklingen af et støttesystem til FK i KMD Nexus har været en kompleks proces. Det er mange nye krav, systemet skal indfri. Ballerup Kommune trådte til som pilotkommune, og i den anledning har vi interviewet Anna Ter-Borch, der er systemadministrator i Ballerup.

- Helt overordnet: Er Fælleskommunal Infrastruktur en god idé?

”Det er det da. Og det er der mange grunde til. Med FK kan borgerne se deres egne sager, på SAPA kan medarbejderne se, præcis hvordan de kan hjælpe borgerne, og selvom vi teknisk set opdeler borgernes information som følge af de nye krav, er tilgangen stadig samlet. Vi har virkelig et godt overblik.”

Anna understreger også, at en hensigt med FK har været at konsolidere KOMBITs Sags- og Partsoverblik (SAPA) – hvor essensen er, at medarbejdere kan se, præcis hvordan de kan hjælpe borgerne.

”I Ballerup gik vi med som pilotkommune for at være med til at sikre, at vi får et godt resultat. Vi vil kunne høste gevinster, så der har absolut ikke været tale om venstrehåndsarbejde. Vi har virkelig stillet krav undervejs.

I Ballerup gik vi med som pilotkommune for at være med til at sikre, at vi får et godt resultat. Vi vil kunne høste gevinster, så der har absolut ikke været tale om venstrehåndsarbejde. Vi har virkelig stillet krav undervejs.

Anna Ter-Borch, Systemadministrator, Ballerup Kommune

Anna Ter-Borch er systemadministrator i Ballerup Kommune

Netop de konstruktive krav fra Ballerup Kommune er noget af det Anders Skov Westermann, senior produktmanager hos KMD, fremhæver fra samarbejdet med kommunen. Den anden vej rundt roser Anna Ter-Borch Anders Skov Westermann og flere af hans kolleger, fordi de virkelig har lyttet og fundet meningsfulde løsninger, når udfordringer er dukket op.

Kravene fra Ballerup har blandt andet banet vejen for, at løsningen rummer en væsentligt højere grad af automatisering, end det KL og KOMBIT havde lagt op til. Det er en indflydelse, Anna Ter-Borch er stolt af. Intentionen er, at slutbrugerne får en lettere hverdag. Dog er projektet endnu så nyt, at indfrielsen af det mål ikke er dokumenteret. Men det er absolut tanken, at det skal blive lettere at skabe overblik på brugernes egne sagsområder. Om udviklingssamarbejdet fortæller Anna Ter-Borch videre:

”Vi har italesat behov og brugeradfærd; KMD er kommet med tekniske løsninger for, hvad der kan lade sig gøre. Vi har været igennem en masse snak, brainstorming og diskussion af arbejdsgange og automatisering. Eksempelvis var det meget vigtigt for os, at i de sager, hvor en borger har en sagsbehandler, bliver det tydeligt i SAPA, så kolleger nemt kan ringe til den rigtige person med det samme.”

Vi har italesat behov og brugeradfærd; KMD er kommet med tekniske løsninger for, hvad der kan lade sig gøre.

Anna Ter-Borch, Systemadministrator, Ballerup Kommune

I Ballerup Kommunes Center for Voksne og Sundhed bliver udrulningen af FK det altoverskyggende it-projekt i 2022. Og i videst muligt omfang er ny kompleksitet samlet hos kommunens systemadministratorer. ”For har slutbrugerne gavn af at blive konfronteret med KLE-numrene fra KL’s journaliseringsnøgle? Det mener vi ikke. Alle får dog travlt uanset det valg, for alt er bygget op på ny, understreger Anna Ter-Borch. Hun fortsætter:

”Jeg er spændt på at se, hvordan brugerne vil reagere. De er i forvejen skolet i at dele data på tværs af store områder, og det har KMD Nexus afspejlet. Data skal stadig deles på tværs, men nu også samtidigt kunne opdeles i sager – det er en udfordring. Vores opgave har været at skille puslespillet ad og bygge det sammen igen med nye brikker – helst uden nogen opdager det.”

Anna Ter Borch tilføjer:

”Det er selvfølgelig utopi, at ingen brugere oplever ændringerne. Men vi forsøger virkelig at skabe så få ændringer som muligt, i det brugerne ser i hverdagen.”

Det har været ambitionen. Og der er ingen tvivl om, at vi fra KMD har værdsat det gode og konstruktive samarbejde med Ballerup Kommune i pilotfasen. Tak.

Kort om Fælleskommunal Infrastruktur (FK) og KMD Nexus

Kravene bag Fælleskommunal Infrastruktur (FK) – som de er formuleret af KL og KOMBIT – er et rammesystem, der handler om snitflader og loginmetoder i forhold til borgeroplysninger, som de er beskrevet i fælleskommunale løsninger som Sags- og Partsoverblik (SAPA), Kommunernes Ydelsessystem (KY), Ydelsesrefusion (YR), Kommunernes Pensionssystem med flere.

Formålet med støttesystemet i KMD Nexus er at indfri alle disse krav og samtidig bevare brugeroplevelsen, hvor det bedst mulige borgeroverblik er essentielt.