Vores digitale tilbud til dig

windows-tastatur

Den sidste tid har om noget påvirket vores måde at samarbejde på. Hvor vi før var vant til at være i samme rum, er vi nu blevet gode til at gennemføre en række opgaver via online-møder. Vi behøver ikke altid være i samme rum for at få et godt resultat. Vi kan mere, end vi tror og med andre værktøjer. Flere af vores services tilbydes derfor i dag som et digitalt supplement, bl.a. kundegruppemøder og E-læring. Vi har samlet overblikket for dig her.

Virtuel kundegruppemåned  

I stedet for kundegruppemøde afholder vi en virtuel kundegruppemåned, hvor vi arbejder med de emner, der var planlagt til kundegruppemødet. Via webinarer over en måned fra maj til juni, fortæller vi mere om FSIII 2.0, erfaringer med nyt tilstandsoverblik, tips og tricks for systemadministratorer og meget andet. 

Robotter i KMD Nexus 

Har du en opgave, du løser ofte, og som altid gennemføres med samme proces eller en større opgave, hvor det er samme gentagne aktivitet, der skal gennemføres? Så kan det være en god ide at få hjælp fra en softwarerobot, der kan løse opgaver såsom ensformigt tastearbejde, rutineopgaver o.l. med mange gentagelser og lav til moderat kompleksitet. I KMD Nexus kan en softwarerobot hjælpe med at lukke borgeres sager ved dødsfald. Det er hurtigt og effektivt, og samtidig kan du koncentrere dig om at løse dine andre opgaver. Læs mere om vores tilbud her.

Digitale konsulentydelser 

Vi har sammensat en ”buket” af konsulentydelser, som kan være en god bistand i jeres hverdag, hvor mange andre hensyn fylder. Vi tilbyder en række ydelser af 3 timers varighed med fokus på et fag- og processpecifikt område. Læs mere om vores tilbud her.

E-læring 

Antallet af brugere og graden af udskiftning af medarbejdere kan være stor indenfor de kommunale ældre- og socialområder. Det betyder, at der løbende er behov for at lære nye brugere at dokumentere i KMD Nexus.  

At afholde kurser, uanset om underviseren er intern eller ekstern, er ressourcekrævende, ligesom det kan være svært at sikre lokaler og deltagernes fysiske fremmøde. 

Vores konsulent-team har overført al deres viden om KMD Nexus til online E-læringsmateriale, og du kan selv stifte bekendtskab med vores tilbud her.