Din ServiceDesk: Søren er på, når opgaverne handler om medicin og FMK

I en artikelserie zoomer vi ind på nogle af ServiceDesks medarbejdere. Her kan du læse om Søren Nygaard – om hans faglighed, systemkendskab og motivationen for at hjælpe dig og din organisation til at få fuldt udbytte af KMD Nexus i jeres travle hverdage. Nederst linker vi til tidligere artikler i serien.

Om Søren Nygaard

Søren Nygaard, 60 år. Arbejder fra KMD's hovedlokation i Ballerup, bor i Sorø.
Baggrund: Søren er oprindeligt uddannet sygeplejerske, har været ansat som distriktleder og superbruger på det tidligere omsorgssystem Uniq Omsorg.

Yndlingsopgave: Medicin og Fælles Medicinkort (FMK) er min hovedopgave og store interesse. Det samlede arbejdsforløb, hvor jeg dykker ned i problemstilinger, finder løsninger og hjælper vores kunder.

Et svagpunkt: Jeg kan blive fristet til at kaste mig over en ny spændende opgave, i stedet for at afslutte andre sager. Sager, jeg har tænkt igennem og fundet svar på, men ikke har overlevereret til kunden. Det er jo ikke så godt.

Fritid: Ture på mountainbike er en stor glæde. Søren kører i en gruppe i DGI-regi, der hedder 'Mandfolk på mountainbike'. Det er god blanding af begyndere og mere øvede, hvor alle mænd kan stille op og køre med.

Som tidligere sygeplejerske har Søren Nygaard en helt naturlig interesse i alle de supportopgaver, der handler om KMD Nexus og medicinhåndtering hos jer ude i kommunerne. Han ved en masse om jeres arbejdsgange og behov – og han ved usigeligt meget om KMD Nexus.

Søren har arbejdet med KMD Nexus, fra før systemet blev født – helt tilbage dengang da der var noget, der hed Uniq Omsorg og CaseFlow. Dengang som nu har det været de medicinrelaterede opgaver, der har været hans fokus. Sammen med opgaver om Nexus Mobile.

”Systemmæssigt har der været en kolossal udvikling – mulighederne er blevet mange og meget intuitive. Ellers er den største udvikling i min arbejdsdag antallet af kunder. Fordi KMD Nexus i dag kører i mange kommuner og regioner, er jeg hver dag i kontakt med kunder fra stort set hele landet. Dét er spændende”, fortæller Søren.

Teams er det nye sort

Under corona rullede en anden ændring ind over Søren og ServiceDesk: brugen af Teams i hverdagen. ”I dag bruger vi videomøder meget, især med Teams. Det er et stort fremskridt. Vi deler skærm og kan se, hvad der sker hos kunden. Det er meget bedre end billeddokumentation.”

Også i samarbejdet mellem kollegerne gør Teams en stor forskel. ”Vi tager mange hjemmearbejdsdage, så vi bedre kan fordybe os. Alligevel er kollegerne aldrig længere væk end Teams. Vi skriver og ringer så hurtigt sammen – hele tiden ved man, at kollegerne er der. Vi støtter hinanden i tykt og tyndt.”

Hvor er opgaverne på vej hen?

”Fremfor alt har vi en kundekontakt, jeg er meget glad for. Teams gør den endnu bedre. Jeg glæder mig til at komme på arbejde hver dag, til at være med til at finde løsninger.”

Om sit samarbejde med vores tekniske bagland fortæller Søren, "Jeg og vi lærer simpelthen så meget. Samtidig er vi tit translatører mellem teknikerne og kunderne. Vi går mere op i ordvalg, hjælpen skal kunne forstås. Jeg prøver at undgå at bede kunderne om at ’cleare cashen’ på deres mobil eller at henvise til et ’hotfix’, men det så let at falde i.”

Kombinationen af Sørens store erfaring og interessen for it gør, at han har meget at byde ind med. Manualer og vejledninger har altid været hans område. De skal se pæne og præsentable ud. Det vil Søren gerne være med til at sikre.

I nyhedsbrevet fra oktober kunne du møde vores ServiceDesk samlet, i de efterfølgende nyhedsbreve har du kunnet møde Sørens kolleger, Rune Majgård og Stina Andersen. Også i de kommende nyhedsbreve zoomer vi ind på nogle af ServiceDesks medarbejdere med små portrætter. Næste portræt bliver af Sarah Lundtang, som er leder af ServiceDesk. I portrætterne kan du læse om deres fag-fagligheder, systemkendskab og motivationen for at hjælpe dig og din organisation til at få fuldt udbytte af KMD Nexus i jeres travle hverdage.

Din ServiceDesk – bagerst fra venstre er det Søren Nygaard, Niels Dyrnesli, Rune Majgård og Jasmin Aflatouni. Forrest fra venstre har vi Bente Edith Sørensen, Pia H. Udengaard, Stina Andersen og Sarah Lundtang. Siden er også Christina Kongstad Hald blevet en del af teamet.