Optimering af Fælles Sprog III i KMD Nexus

faellessprog

I efteråret 2018 indledte vi udviklingen af en ny tablet app til brugere på farten, så kørelister og vigtig information er tilgængelig for brugere på farten. I forbindelse med udviklingen så vi et behov for en række optimeringer af Fælles Sprog III i KMD Nexus.

I foråret 2019 afdækkede vi og vores brugere brugen af Fælles Sprog III i KMD Nexus gennem følgedage med over 20 slutbrugere fordelt på 3 forskellige kommuner, på tværs af fagligheder såsom sygeplejersker, terapeuter og Social- og Sundhedshjælpere. Siden følgedagene har vi dels arbejdet på en løsning, som gør det nemmere for brugere at navigere, men også for at sikre en højere kvalitet i dokumentationen. 

Vi har siden hen testet prototyper på brugere, ligesom brugerne også er blevet præsenteret for den landsdækkende tovholdergruppe samt FSIII-referencegruppen. Vi har nu påbegyndt udviklingen af et redesign af FSIII i KMD Nexus, som vi forventer kan pilottestes blandt kommuner i november 2019 og derefter forventer vi at kunne frigive ændringerne i starten af 2020.  

Det betyder at vi implementerer følgende ændringer: 

  • Der bliver mulighed for at tilføje FSIII elementer på overblik (svarende til fanerne i PLAN samt generelle oplysninger) således at medarbejderne ikke behøver at navigere ind i ”PLAN” længere, men kan arbejde ud fra overblik.
  • Tilstandsoverblikket udvides med manglende kasser (Vurderinger og Årsager) 
  • Liste over alle tilstande vises til venstre på overblik for hurtig navigation
  • Ny kasse til bestilte indsatser: Mulighed for at lave faglig planlægning i tættere relation til tilstandene
  • Der tilføjes handlemuligheder fra overblikskasserne inkl. opret

”De foreløbige tilbagemeldinger vi har fået på det nye design, har været konstruktive og overvejende positive. Særligt fremhæves overskueligheden samt troen på, at det fremadrettet bliver væsentlig lettere at introducere nye brugere (f.eks. socialområdet) til brugen af FSIII”, siger Mia Lund, Senior Product Manager, KMD Nexus.

På servicedesk kan du læse en grundig gennemgang af processen.