Dage med inspiration, netværk og Nexus-faglighed – tak for jeres engagement!

Den 11. og 12. maj var den store Slotslade på Hindsgavl Slot omdannet til konference og kundegruppedag, hvor hele 62 kommuner og to regioner deltog – i alt 250 gæster fandt vej.

Der var faglige oplæg og paneldebat, der alle kredsede om den fremtid, som fremtidsforsker Tamira Snell beskrev for os. Hvor fremtidens service i langt højere grad skal ske på borgernes præmisser, og hvor det er en forudsætning, at digitale tiltag bidrager væsentligt til løsningen af de stadigt mere komplekse krav.

Pausesnak med effekt

Samtidig var det de bedst tænkelige rammer for netværk og uformel kontakt. Et eksempel er, at Marianne Schmidt, der er systemadministrator i Varde, i en pause rakte ud til os og spurgte, om vi sammen kunne finde en måde at få viden og beslutninger fra tovholdergruppen helt ud i erfagrupperne?

Mariannes pointe var, at vi kan være bedre til at formidle det store arbejde, der sker i forhold til de udviklingsidéer, Tovholdergruppen får ind fra erfagrupperne – og hvor stor indflydelse de faktisk har, når vi planlægger udvikling af KMD Nexus.

Det var en omtanke og idé, vi virkelig blev glade for. Et par kolleger fra vores produktmanagergruppe – Martin Hejl og Anders Skov Westermann – rakte med det samme ud til erfagruppen i Syd, der skulle have møde ugen efter. Vi fik lov til at deltage ved mødet, og Martin og Anders fortæller, at den forventningsafstemning, de der kunne bidrage til, forløb megagodt.

Martin Hejl uddyber, ’Helt generelt var det en virkelig god oplevelse at deltage på erfamødet. Det var spændende og yderst relevant at høre om de opgaver og projekter, der fylder i kommunerne. I forhold til udviklingsidéer, var det virkelig en god og konstruktiv dialog. Udover målet – at give erfagruppen et indblik i processen med udviklingsidéerne – fik vi nogle idéer til processen med tilbage, som vi løber videre med først internt og senere sammen med tovholdergruppen’.

Faktisk forløb besøget så godt, at vi ved tovholdermødet her i juni vil tage op, om det er en proces, vi skal bringe videre også i de andre erfagrupper. Ligesom vi vil spørge ind til, hvad der ellers kan gavne en fælles forståelse og proces, hvor erfagrupperne forstår, hvad Tovholdergruppen leverer.

Alt sammen som en udløber af en uformel snak ved kundekonferencen.

Slides fra dagene og en lille film

Vi har samlet slides fra dagenes oplæg til dig: 

Klik her for at se slides Vi har samlet nogle højdepunkter fra dagen i en lille film:

se den her
.