Netværksmøder for borgernære løsninger

Kvinde sidder til møde med kolleger

En vigtig del af fællesskabet omkring KMD Nexus er vores Netværksgrupper, også kaldet ERFA-grupper. Her mødes brugere af KMD Nexus på tværs af landet og udveksler erfaring og inspirerer hinanden til nye måder at anvende KMD Nexus på. Grupperne er unikke forummer, hvor hverdagens udfordringer kan diskuteres og løsninger kan formuleres.

På opfordring fra flere af vores kunder inviterer vi til to nyopstartede netværksgrupper med formålet at inspirere og lære af hinanden, samt at have en dialog om hvordan KMD Nexus Video og KMD Nexus borger skal udvikle sig over tid. Der er tale om to separate netværksgrupper, som vil beskæftige sig med hhv. KMD Nexus Video og KMD Nexus Borger hver for sig.

Alle netværksgrupper er brugerdrevne. Det betyder at dagsordenen for møder bestemmes af jer, brugerne, og KMD bidrager principielt kun ved at deltage, hvis vi bliver inviteret. Emner, som kunne være at finde på dagsordenen, men ikke en garanti, er fx: 

  • Til hvilket formål anvendes Nexus Video og Nexus Borger?
  • Hvordan har medarbejderne og borgerne taget imod videomøder?
  • Hvad har været svært? Teknisk, kulturelt, fagligt?
  • Hvilke gevinster vil vi gerne opnå, og hvilke gevinster har vi fået?

Netværksmøderne afholdes online, og der er ingen begrænsning på antallet af deltagere. Så snart vi med ro i sindet vurderer det forsvarligt at mødes fysisk igen, vil KMD tilbyde lokaler og forplejning til netværksmøderne.

KMD vil invitere relevante kunder til første møde, hold derfor øje med din indbakke.