Nye mobile vaner i Billund Kommune

Tablet

Når en arbejdsdag byder på hjemmebesøg, er der brug for værktøjer, der gør alle data om borgeren tilgængelige hvor som helst og når som helst, så dokumentationen kan afsluttes under besøget. Billund Kommune har taget en ny Tablet App i brug, hvor KMD Nexus fagsystemets detaljerigdom møder mobil brugervenlighed. Hidtil har brugen af den nye Tablet App kun været som en del af et pilotforløb, men erfaringerne er allerede nu så positive, at Billund forventer at app’en skal bredes ud på alle relevante områder.

Billund Kommune har længe medbragt deres fagsystem KMD Nexus i lommen på en telefon, når de besøgte borgerne, men de savnede en løsning, som var skræddersyet til dem, hvor de kunne gennemføre deres arbejde med et detaljeret overblik. I efteråret 2019 var de derfor interesseret, da KMD henvendte sig til dem vedrørende en ny løsning med ambitionen om at samle alle relevante overblik og informationer i én app. Interessen blev til et pilotforløb, hvor 6 medarbejdere i Billund Kommune fik den nye løsning i hænderne og løbende delte deres erfaringer med udviklingsteamet hos KMD Nexus. Sidenhen har yderligere 10 medarbejdere på tværs af Plejen og Sygeplejen fået Tablet App’en i hånden.    

Efter tre måneders daglig brug og kontinuerlig forbedring af app’en er oplevelsen hos Billund, at Tablet App’en letter hverdagen for personalet betydeligt. “Med Tablet App’en har jeg færre klik, da jeg ikke behøver at veksle mellem min telefons Nexus app og browseren for at få et detaljeret overblik. Tablet App’en har derfor forkortet min arbejdsgang på grund af opsætningen, som giver direkte adgang til de funktioner, som jeg har brug for,” fortæller Nanna Andersen, som er Assistent i Dagvagten i Billund, og fortsætter, “jeg anvender den dagligt i forhold til at se, hvilke opgaver der er, samt det giver nem adgang til døgnrytmelisten. Den bruger jeg meget, hvis jeg kører nye borgere. Derudover er der nem adgang til medicinlisten.” 

Hidtil har Nanna Andersen anvendt en computer til notater og for at udføre sin dokumentation, men Tablet App’en har givet nye muligheder for at lette den opgave ved at flytte dokumentationsopgaven fra kontoret og notater på små sedler, til at kunne dokumentere mens hun er på besøg hos borgeren.   

På Tablet App’en er det hurtigere for mig at dokumentere målinger og registrere hvilken medicin, jeg har givet. Jeg kan det samme, som jeg kan på en computer, med undtagelse af print og oprettelse af Word-dokumenter, men i forhold til min dokumentation, så er der ingen grund til at have en computer længere. Det giver mig en fordel at kunne lave de kortere notater i App’en ude hos borgeren, for så skal jeg ikke huske på dem undervejs. Nu kan jeg gøre det med det samme, og så er det ude af verden. Der er jo mange, der noterer på en lille lap papir og skriver det ind bagefter, men jeg synes, det er nemmere at gøre det direkte i App’en. Jeg har al relevant information samlet ét sted, og med få klik kan jeg komme hen, hvor jeg vil.” 


Vi skal lægge vores vaner om  

Tablet App’en har bidraget til Billund Kommunes opmærksomhed på at inddrage borgeren aktivt i dokumentationen. Dagny Tøstesen, It-koordinator i Billund Kommune, ser positivt på de fordele, det kan have for borgerne og hendes kollegaer. “Ved at sidde sammen med borgeren og vise, hvad der noteres og registreres, så kan borgeren følge med og godkende indholdet. Så bliver det lige pludselig ikke så farligt det, der foregår på skærmen. Det tror jeg kan mindske behovet hos nogle borgere for at søge aktindsigt. Jeg tror dog, at det i dag handler om vaner, når vi ikke gør det i praksis. Vi har været vant til at tage hjem på kontoret for at notere, så det er uvant at gøre det sammen med borgeren. Det er jo en styrke at have et mobilt fagsystem, så nu handler det om at omlægge vores vaner.” 

  

Tæt på udviklingen 

Som pilotkommune har Billunds personale løbende bidraget med forbedringsforslag til Tablet App’en, så den på bedste vis understøtter deres hverdag, og personalet har været glade for at kunne have en tæt dialog med KMD omkring deres egne værktøjer.   

KMD’s medarbejdere var ude hos os for at undervise det første hold sygeplejersker. Her gav vores personale input til ændringer, og de oplevede det som værende meget positivt, at kunne have dialog med KMD omkring deres fremtidige arbejdsredskab. Dertil har vi haft et godt samarbejde og sparring med KMD omkring, hvad vi burde sætte fokus på i forløbet, og hvordan vi optimerede vores brug af Tablet App’en,” fortæller Lisbeth Poulsen, It-koordinator i Billund Kommune.  

Tablet App’en giver anledning til en anderledes måde at arbejde med KMD Nexus, og KMD har været gode til at give svar på vores medarbejderes spørgsmål og hjælpe med forståelsen af brugen af Tablet App’en”, afslutter Dagny Tøstesen.