Nyt initiativ på KMD Nexus

Medarbejderprojekt

I løbet af foråret har vi arbejdet hårdt med at forbedre vores performance og stabilitet på KMD Nexus. Det skyldes, at I som systemadministratorer og brugere, har oplevet for megen nedetid og for mange loginproblemer i årets første halvdel. Vi er opmærksomme på de udfordringer, som du og dine kollegaer har haft, og derfor har vi iværksat en række initiativer for at komme udfordringerne til livs.

Vi har sat en række kommunale kunder i stævne inden sommerferien, hvor vi sammen skal undersøge de udfordringer, de pågældende kommuner har oplevet i løbet af foråret. Sammen er det målet at sikre, at vi har et komplet overblik over de udfordringer, der har været på KMD Nexus. Dette initiativ skal give det optimale udgangspunkt for den videre dialog og arbejdet med at forbedre performance på KMD Nexus.

Vi har løbende monitoreret og sagsbehandlet de udfordringer, som både I og vi har registreret, og vi står i dag med et klart billede af, hvorfor I har været ramt af loginproblemer og nedetid på enkelte funktioner. Følgende problematikker er der allerede taget hånd om og de resterende er i planlægning.

  • Vi er blevet opmærksomme på nogle udfordringer ved vores hidtidige konfigurationer hos Azure, som har resulteret i loginproblemer på op til en halv time ad gangen. Vi har skærpet overvågningen og udfordringen er løst pr. 1. juli.
  • Vi har konstateret sporadiske udfordringer i maj og juni på vores Doc2Mail integration. Vi har ændret infrastrukturen med et nyt kø-system og automatisk skift mellem ressourcer, så I ikke længere burde opleve problemer med afsendelse af breve til Doc2mail. Skulle I mod forventning alligevel opleve udfordringer, så tag kontakt til vores Servicdesk.
  • De opskaleringsproblemer vi oplevede to gange i marts måned har vi løst ved at reservere ressourcer i et andet datacenter i samme region. Derudover har vi valgt at starte opskaleringen tidligere, så vi kan nå at gribe ind i tilfælde af, at andre problemer måtte opstå.
  • Pr. 31. august udbyder Microsoft services som gør, at vi flytter en stor del af vores infrastruktur til Microsoft Managed Services, herunder Firewall og vores container-orkestrerings-værktøj. Vi forventer at dette kan give bedre driftsstabilitet og dermed, at vi undgår de problemer, som vi f.eks. oplevede d. 27. februar om morgenen.
  • Efter december-releasen strammede vi op på vores procedurer for udrulning og test af releases. Siden har vi løbende arbejdet ihærdigt for at undgå problemer. I dag kan vi se, at dette tiltag gør en væsentlig forskel, da vi modtager færre henvendelser i forbindelse med vores releases. Vi er ikke helt i mål endnu, og vi fortsætter derfor med at have et fast fokus på eventuelle udfordringer, som opstår i forbindelse med releases.

Vi tager udfordringerne meget alvorligt, og din Customer Succes Manager vil løbende holde dig og dine kollegaer orienteret om fremgang på vores igangsatte initiativer, ligesom I vil kunne følge udviklingen i vores nyhedsbrev.

 

”Jeg oplever problemer med KMD Nexus, hvad gør jeg?”

Som Systemadministrator er det vigtigt, at du opretter en sag på vores Servicedesk. Hvis du har din daglige gang ude hos jeres borgere og anvender KMD Nexus på f.eks. en mobil-enhed, er det vigtigt at gøre din Systemadministrator opmærksom på eventuelle problemer, så de kan sikre, at der bliver taget hånd om dem.

Ved at oprette sager på Servicedesk sikrer du, at vi i KMD har de bedste forudsætninger for at gøre alt hvad vi kan for at levere en løsning hurtigt.