Sådan inddrager vi brugerne

Glad kvinde smiler i samtale

ERFA-gruppemøder, referencegruppemøder og tovholdermøder er nogle af vores vigtigste tiltag, hvor deltagerne aktivt inddrages i udviklingen. På Kundekonferencen og ERFA-gruppemøderne har vi annonceret, at vi vil ændre processen for oprettelse af ønsker, og efter feedback fra flere kunder er vi nu klar med en ny proces til hvordan ønsker indgives til KMD Nexus. Fremadrettet vil vi ændre fokus fra at ønsker omhandler specifik funktionalitet til, at ønsker skal afdække et behov.

KMD Nexus’ styrke findes i dets konfigurérbarhed og flere behov blandt vores brugere kan måske løses ved at konfigurere KMD Nexus anderledes. På ERFA-gruppemøderne bliver viden på tværs af brugere bragt i spil og diskuteret, til gavn for alle brugere af KMD Nexus. I hjælper ikke bare hinanden med at optimere jeres egen brug af KMD Nexus, I bidrager også til at vi kan fokusere på at udvikle skarpe løsninger ud fra jeres viden. De udviklingsønsker vi tidligere har modtaget kræver derfor ikke altid udvikling, men kan løses ved samarbejde på tværs af brugere. Med den ny proces for ønsker til udvikling vil vi derfor inddrage jer, vores brugere, yderligere i udviklingen af KMD Nexus, hvor I aktivt er med til at prioritere de ønsker, vi modtager. 

Ny skabelon for udviklingsønsker

I ERFA-grupperne foregår allerede i dag ideudveksling blandt brugere for at afdække, om konfiguration kan indfri de behov, som diskuteres på møderne. Samtidig har grupperne til hensigt at sikre, at der er enighed om, at nye ønsker ikke vil give udfordringer for andre brugere. ERFA-grupperne er derfor en unik mulighed for at udveksle erfaringer på tværs af kommunegrænser og inddrage KMD i dialogen på møderne, og grupperne har givet værdifulde input til den nye proces for ønsker.

Sammen har vi defineret en skabelon for hvad ønsker fremover skal indeholde.

  • Hvad er brugerens rolle?

  • Beskrivelse af arbejdssituation

  • Hvilke behov løses?

  • Hvad gør man for at kompensere for denne funktionalitet?

  • Hvor ofte foretages denne handling

  • Eventuelle forslag til udvikling

Du kan læse mere om skabelonen på servicedesk.

 

15 ønsker allerede udviklet

Ønskerne vil fremover vurderes efter tre temaer: Udviklingstema, kandidat til WOW-Ugen (War on Wishpond/Ønskepulje) og nyt emne til roadmap.

Forud for seneste tovholdermøde havde KMD Nexus teamet kategoriseret 153 ønsker og estimeret 47 af disse ønsker til WOW-ugen. På tovholdermødet blev de resterende emner til roadmap diskuteret og prioriteret af deltagerne. Det gav KMD Nexus teamet værdifuld indsigt i hvordan ønskerne skulle prioriteres og indarbejdes i roadmappet og deltagerne var glade for at blive inddraget. 15 højt prioriteret ønsker er allerede udviklet og frigivet i marts og april, hvilket er et resultat af den nye proces. Vi tror på, at vi sammen med jer, vores brugere, kan gøre KMD Nexus til et endnu bedre værktøj for jer, og derfor står brugerinddragelse øverst på vores agenda.