Tak for din deltagelse i KMD’s kundetilfredshedsundersøgelse

Kvindelig entreprenør præsenterer strategi til kollegaer

KMD arbejder kontinuerligt for at forbedre oplevelsen med vores produkter for dig som bruger. Din mening om de KMD-produkter, du har berøring med i din hverdag, er vigtig for os, og derfor udsender vi hvert år en kundetilfredshedsundersøgelse. Vi anvender undersøgelsen til at målrette vores indsatser og hvordan vi yderligere kan forbedre oplevelsen med vores produkter. Derfor er vi utrolig glade for at 440 brugere af KMD Nexus på tværs af 61 kommuner og regioner har besvaret undersøgelsen.

KMD Nexus er i konstant udvikling, og de årlige kundetilfredshedsundersøgelser giver os et indblik i jeres oplevelse og er med til at pege os i retning af, hvordan udvikling af KMD Nexus kan prioriteres fremadrettet.

På baggrund af medvirken fra 440 KMD Nexus brugere på tværs af 61 kommuner og regioner måler vi generelt en positiv udvikling på 12 % siden sidste undersøgelse.

Datasikkerhed og stabilitet fremhæves som særlige områder, hvor vi ikke blot ser en forbedring siden forrige undersøgelse i 2019, men også som værende områder, hvor KMD Nexus evalueres bedst.
I 2020 arbejdede vi målrettet på at øge stabiliteten, hvilket er resulteret i, at KMD Nexus i 2020 har præsteret en gennemsnitlig oppetid på 99,9 %, hvilket vi er meget stolte af. Undersøgelsen viser også en fremgang på hele 36 % på spørgsmålet om, hvorvidt KMD Nexus opleves som en stabil platform. Undersøgelsen viser tydeligt, at I oplever forbedring på netop dette område.

Undersøgelsen viser også, at I oplever færre fejl på KMD Nexus med en fremgang på 17 %, der angiver, at de sjældent oplever fejl på KMD Nexus. I vurderer den tilbudte Support højt på parametrene Professionelle kompetencer og hurtig respons på henvendelser. Vores Servicedesk har i 2020 været præget af overgang til ny platform, KMD Serviceportal, som har haft indflydelse på jeres interaktion med vores Servicedesk. Tilbage i efteråret 2020 afdækkede vi jeres oplevelse med KMD Serviceportal, og det er glædeligt at se, at I fortsat er tilfredse med den tilbudte Support.

Samarbejde, indsigt i planer og forståelse af behov optræder som områder I, i særlig grad, fremhæver som positivt ved KMD Nexus. Nedlukningen af Danmark i foråret 2020 betød, at vi måtte aflyse eller udskyde flere planlagte aktiviteter såsom udviklingsworkshops, referencegruppemøder, ERFA-gruppemøder og ikke mindst kundekonferencen i november. I stedet prioriterede vi at flytte så mange aktiviteter som muligt over på virtuelle mødeplatforme, og heldigvis var I mere end beredte på at følge med. Det betød, at vi fra april 2020 til årets udgang afholdte mere end 25 webinarer med fokus på Roadmap, ny funktionalitet og udviklingsworkshops. Vi er glade for jeres værdifulde deltagelse, som forhåbentligt har bidraget til øget indsigt i planerne for KMD Nexus samt bibeholdt dialogen om jeres behov.

Vi er meget glade for den øgede tilfredshed med KMD Nexus som værktøj og undersøgelsens besvarelser og kommentarer vil blive brugt til at forbedre KMD Nexus yderligere. Ud fra jeres kommentarer, ser vi et billede af et ønske om mere fokus på brugeroplevelsen, sammenhæng på tværs og involvering i prioriteringen. I den kommende periode vil vi tage dialoger med en række af jer med henblik på at forstå dette nærmere og diskutere hvilken prioritet det skal have.

Næste kundetilfredshedsundersøgelse bliver sendt ud i november 2021, hvor vi håber på en lige så stor deltagelse som denne gang, så vi sammen kan sikre den bedste oplevelse med KMD Nexus.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til indholdet i dette brev, bedes du kontakte din Customer Succes Manager.  
 
Tak for din deltagelse i brugerundersøgelsen.  
 
Christian Norman Scheuer 
Vice President, KMD Sundhed og Social