Vi udvikler dit KMD Nexus: Myndighed, Apple, Styrelse og Nexus

Nina Hong er endnu et godt eksempel på, hvordan erfaringer fra det virkelige liv kommer med ind, når vi udvikler KMD Nexus. Erfaringer fra børn- og ungeområdet, jobcentre og statslig styrelse – endda med en afstikker til Apple i Californien!

Kort om Nina Hong, produktmanager for KMD Nexus

Nina …
• arbejder fra vores hovedlokation i Ballerup og bor i Brønshøj

• startede her i KMD i januar 2022, hvor hun kom fra en stilling som specialkonsulent i digitaliseringskontoret hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

• er uddannet socialrådgiver og har en kandidatgrad i socialt arbejde; sociale problemer og udsatte borgere har været Ninas emne hele vejen.

---------------------------------------------

Tre korte spørgsmål til Nina:

1. Hvad er din yndlingsopgave?
’Det må være den kommunikative del af mit arbejde, hvor jeg samarbejder med mange specialister i Nexus, fx konsulenter, CSM’er, produktejere og ServiceDesk for at få maskineriet til af køre rundt.’

2. Har du et svagt punkt?
’Der er i hvert fald situationer, hvor jeg ærgrer mig. Det er, når vi i vores udvikling må prioritere ny lovgivning frem for andre vigtige ændringer. Vores kunder kommer med rigtig gode input til at optimere løsninger, som jeg ikke altid har mulighed for at imødekomme med det samme.’

3. Hvordan bruger du din fritid?
’En af mine store interesser er musik, og jeg synger i et band med nogle barndomsvenner. Jeg er vokset op med musicals, og det ser ud til, at jeg også har fået smittet mine børn med den glæde. Min 8-årige søn spiller med i forestillingen Miss Saigon på Det Ny Teater,’ smiler Nina.

For mig handler det om at hjælpe udsatte mennesker

Når Nina skal fortælle om drivkraften i sit arbejdsliv, peger hun på sin store faglige og menneskelige interesse i at hjælpe udsatte mennesker.

’Fordi jeg har en baggrund som socialrådgiver på myndighedsområdet, kender jeg de tunge administrative processer – hvor kan jeg cutte dem nu?’ fortæller Nina om én af de faktorer, der motiverer hende i sit daglige arbejde med Nexus.

Derfor er det også en stor glæde for hende, når vi i vores udvikling af Nexus kan være med til at skære dobbeltregistreringer væk – ved at genbruge data.

Vi skal hjælpe uden at stigmatisere

’Hele vejen har det været vigtigt for mig, at vores udsatte borgere bevarer deres selvbestemmelse. Og at vi hele tiden tænker borgerens retssikkerhed ind i vores løsninger’ fortæller Nina og fortsætter:

’Fagpersonen har sammen med it-løsningen et stort ansvar overfor et andet menneske. Og magten til at fortælle et andet menneskes historie. Borgerinddragelsen er derfor essentiel. I Nexus er der spalteplads til, at borgeren kan fortælle, hvordan hun eller han ser sit liv.’

Mine erfaringer former mine krav til Nexus

Ninas skift fra myndighed til det politiske lag i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvor hun var med til at omsætte lovgivning til digitalisering fx via jobnet.dk, og videre til udviklingen af KMD Nexus – har givet hende unik forståelse og indsigt i hele processen.

Først med borgerkontakt, så arbejdet med at stille krav til de leverandører, der skulle digitalisere og understøtte beskæftigelseslovgivningen. Nu her i KMD, hvor Nina er med til at sikre, at vi leverer.

’Løsningen er vigtig på mange flere måder end lovkrav og dokumentation. Jeg vil gerne stille et system til rådighed, der også har et visuelt udtryk på skærmen, der er brugervenligt og intuitivt’ fortæller Nina. Hun uddyber, ’Det er urealistisk at tro, at vi kan minimere lovkrav, når vi også vil sikre borgerens retssikkerhed. Men vi kan i det mindste hjælpe med at minimere administrative processer ved mere automatisering.’

Ninas digitale interesser blev vækket hos Apple

Lidt tilfældigt og meget heldigt blev Nina suget ind i den digitale verden hos Apple i Californien.

Hun hørte, at teknologigiganten savnede en dansker til at forme den danske version af applikationen Siri. Hun søgte og blev suget ind i et par års udvikling, der har været med til at gøre danske Siri mere spontan og kæk – og krydret med sort, dansk humor.

Det handler meget om at prioritere

’Jeg oplever samarbejdet mellem vores kunder – kommuner og regioner – og os i KMD som helt særligt,’ pointerer Nina, ’Det er hele grundlaget for at prioritere vores udviklingsindsats’.

Hun refererer især til samarbejdet med tovholdergruppen, hvor kundernes repræsentanter et par gange om året tager rollen som produktmanagere og prioriterer ønsker fra alle erfagrupper på tværs af Nexus. ’Der er kommet en stor forståelse ind – også når det gælder at give plads til udvikling på et fagområde, der kan være ganske lille i ens egen organisation’.

Det samarbejde giver nogle aha-oplevelser. Nina konkluderer, ’Vores tovholdere er blevet gode til at vurdere, hvor lang tid udvikling tager. De har fået nogle indsigter, som jeg selv manglede, da jeg stillede krav fra politisk hold inde i Styrelsen, i forhold til at it-leverandører ikke kun ønsker at understøtte lovkrav, men også vil give kunden meget mere end det’.

Nina slutter med at fortælle, at samarbejdet om vores roadmap er noget af det, der er allervigtigst for hende:

’Det er her, vi sikrer os, at vores udvikling løfter hele kæden – de daglige brugere, der løfter vores borgere og selvfølgelig compliancedelen: At kommuner og regioner bliver støttet i at overholde love og regler gennem Nexus. Det går op i en højere enhed, men det kræver benhård prioritering.’