Moderniseringsstyrelsen er i fuld gang med udrulningen af Statens Budgetsystem til 130 statslige institutioner

Folketinget på Christiansborg

Med Statens nye budgetsystem strømliner statslige institutioner økonomistyringen på tværs af alle enheder for at højne kvalitetsniveauet. KMD har netop afleveret det nye fællesstatslige budgetsystem til Moderniseringsstyrelsen, som er gået i gang med at rulle systemet ud til foreløbigt 130 statslige institutioner.

Statens nye budgetsystem (SBS) skal implementeres i ikke mindre end 130 ministerier, styrelser, råd, nævn og andre statslige myndigheder – og der er plads til endnu flere i fremtiden.

“Første skridt er at implementere SBS i de statslige institutioner og departementer og sikre it-understøttelse i budgetarbejdet, hvor man i dag mangler systemunderstøttelse,” fortæller Claus Ulrik Madsen, Program Director i KMD.

“Dernæst er der et stort potentiale i at koble selvejende institutioner på den samme budgetløsning. Dels kan grundteknologien i løsningen tilpasses de enkelte institutioners behov og styrke kvaliteten og effektiviteten i deres egne økonomiprocesser. Dels giver det åbenlyse fordele for hele den offentlige økonomistyring, når flere af de enheder, der bidrager til det samfundsøkonomiske puslespil, kan tilgå og opdatere budgetter i det samme værktøj.”

 

Understøttelse af finanslov

SBS er tæt integreret med de øvrige administrative systemer i den statslige sektor. Løsningen understøtter fra starten af de centrale økonomiprocesser, herunder udarbejdelse af grundbudget og udgiftsopfølgninger samt de lokale budget- og budgetopfølgningsprocesser.

Efterhånden som SBS tages i brug i institutionerne, vil det også understøtte udarbejdelsen af finanslovsforslag. Hele vejen fra de tidlige budgetforslag og opbygning af finansloven til budgetopfølgning, løbende justeringer og den endelig rapportering.

Én af de store fordele ved SBS er, at alle data bliver samlet i én og samme database, hvilket betyder, at budget- og budgetopfølgningsprocesserne kan anvendes på tværs af institutionerne i forbindelse med koncernstyring og -rapportering, uden der opstår tvivl om talgrundlaget.

 

Funktionalitet, fleksibilitet og regnekraft

Statens Budgetsystem er baseret på standardiseret SAP-teknologi og anvender Microsoft Excel-regneark til det konkrete budgetarbejde. Det betyder i praksis, at løsningen kombinerer lynhurtig databaseteknologi fra SAP HANA-platformen med velkendte brugergrænseflader.

Det sikrer den nødvendige funktionalitet, fleksibilitet og regnekraft, som kræves for at løse opgaven, hvor mange af de samme tal løbende bliver justeret og sammenlagt på tværs af enheder. Det giver mulighed for at trække rapporter og foretage opfølgninger gennem hele året.

SBS kan anvendes af både de enkelte budgetansvarlige samt økonomifunktionen i den enkelte institution og den samlede koncern.

 

Moderniseringsstyrelsen og KMD har sideløbende gennemført pilottests og opstartsimplementeringer af SBS i 17 statslige institutioner i løbet af 2018 og 2019. Fra marts 2019 implementeres SBS i de resterende institutioner. I 2020 forventes alle institutioner at have taget SBS i drift.

 

Om Statens Budgetsystem (SBS)

  • Baseret på standard SAP BPC-teknologi, hvor data samles i en SAP HANA-platform. SAP HANA er en in-memory databehandlingsplatform, som kan analysere store datamængder hurtigt og i realtid. Det er nyttigt, når man eksempelvis skal udfærdige og generere forskellige rapporter i sammenhæng med store datamængder
  • Størstedelen af budgetteringen og opfølgningen foregår i Microsoft Excel-regneark med en ekstra værktøjslinje til brug for budgetarbejdet. SBS understøtter den almindelige Excel-funktionalitet og sikrer samtidig, at der altid er adgang til nuværende og tidligere budgetversioner
  • KMD leverer Statens Budgetsystem i et samarbejde med de to konsulenthuse Vision Management og Itelligence. Vision Management er specialister i økonomistyring i den offentlige sektor. Itelligence er specialister i opbygning af budgetløsninger vha. SAP-teknologi