Det er hverdagen, der tæller

Aalborg Portland virksomhed

Da BPO-kontrakten mellem KMD BPO og Aalborg Portland udløb i 2012, var det ikke en stor sag for Aalborg Portland at forlænge aftalen. ’Det kører, dialogen er god, og vi får en helt fair behandling’, lød forklaringen. Her på samarbejdets fjerde år er der også udsigt til udvidelser, der kan lette administrationen hos Aalborg Portland yderligere.

Løn er en kritisk funktion

 Da cement- og betonvirksomheden Aalborg Portland valgte at outsource lønopgaven i 2009, var en af årsagerne, at funktionen ikke var en kernefunktion. Alligevel var den kritisk. Kompetencen var placeret hos få nøglemedarbejdere, der ikke umiddelbart var lette at erstatte, og den problematik er stadig afgørende i dag, 4 år senere.

- Forskellen er, at hvis vores specialist hos KMD BPO pludselig ikke er der længere, er det ikke vores ansvar. KMD BPO har det fulde ansvar for både løn og alle de afledte opgaver med at servicere medarbejdere, HR og vores Finansafdeling. Det giver os ro, så vi kan fokusere på det, der er tættere på vores kerneforretning, forklarer Britta Schlægelberger Jensen, der er HR Service & Controlling Manager hos Aalborg Portland.

’Vi fungerer som én virksomhed’

Britta Schlægelberger Jensen overtog ansvaret for HR i 2011, og i hendes tid har aftalen passeret budgetprocessen to gange. Uden at give anledning til debat.

- Hvis der er noget at bemærke i det daglige samarbejde, er det så småt, at det ikke er værd at nævne. Medarbejderne får korrekt løn til tiden. Finansafdelingen og HR får de informationer, de har brug for. Og vi hører intet fra medarbejderne, hvilket helt sikkert er et godt tegn. De får svar på deres spørgsmål hos KMD BPO. Ellers skulle de nok tage fat i os, påpeger hun.

Når hun selv kontakter KMD BPO, tænker hun knapt over, at hun ringer ud af huset. Og sådan skal det være.

- Vi har en rigtig tæt relation i hverdagen, og det er helt afgørende. I genforhandlingen af kontrakten i 2012 blev vi også mødt med en helt fair indstilling, og den tilgang passer os godt. Dialogen er ærlig og konstruktiv, og derfor var der heller ikke meget at diskutere.

Flere muligheder for at lette administrationen

I Aalborg Portland er der fortsat fokus på at reducere de administrative opgaver på området. Det har givet anledning til at se på mulighederne for at udvide samarbejdet med KMD BPO.

- Som det er nu, arbejder vi for eksempel på to parallelle personalesystemer. Et hos os og et hos KMD BPO. Det giver dobbelt vedligeholdelse, og det er en af de ting, vi har planer om at gøre noget ved. Derudover taler vi om at skubbe lønoplysningerne ud til lederne gennem vores portalløsning, så de kan hente oplysningerne selv. Det vil være en lettelse for alle parter, forklarer Britta Schlægelberger Jensen.

Endelig har KMD BPO udviklet nye moduler til portalløsningen, og de vil kunne aflaste Aalborg Portlands administrative opgaver, bl.a. omkring budgetlægning og lønregulering.

- Tendensen er, at vi bliver færre til at løfte opgaven, og det kan KMD BPO hjælpe med at løse. For eksempel ved at vi tager nye moduler i brug til vores portalløsning - og ved at flytte lidt på snitfladen mellem os og KMD BPO, forklarer Britta Schlægelberger Jensen.

Samarbejdet mellem Aalborg Portland og KMD BPO blev indledt i 2009 og er forlænget til 2015.