Skolerne i Randers ånder lettet op efter skift af læringsplatformen

Fra KMD Educa til MinUddannelse i Randers Kommune

Begejstringen var ikke just øredøvende, da skolerne i Randers skulle implementere den anden digitale læringsplatform på kun halvandet år. Men konverteringen fra KMD Educa til MinUddannelse vekslede bekymringer til lettelse – og nu kan lærerne fortsætte indsatsen med de nye arbejdsformer på en ny, mere brugervenlig platform.

Da det i 2016 blev klart, at KMD Educa skulle afløses af en anden læringsplatform i Randers, holdt lærerne vejret rundt om på skolerne. Forvaltningen greb imidlertid til hurtig handling, så skift et ikke forsinkede indkøringen af de nye arbejdsformer mere end højst nødvendigt. Lone Thomsen, leder af Læringscenter Randers, fortæller:

- Det første, vi gjorde, var at invitere til en dialog med både de faglige foreninger og vores interne vejledere på feltet. Det var helt centralt at få deres betragtninger med i overvejelserne i forhold til valg af ny platform. Samarbejdet er vigtigt for os – og det gælder lige fra den første sparring om, hvordan vi kom videre fra KMD Educa til nu, hvor vi står overfor den brede implementering af MinUddannelse. Både ledere og vejledere er dybt involverede hele vejen, og det har vi gode erfaringer med.

Erfaringerne kom processen til gode

Da arbejdet gik i gang, viste det sig hurtigt, at implementering af KMD Educa ikke var spildt.

- For eksempel vidste vi, at den digitale læringsplatform i høj grad handler om kulturarbejde. Den lægger op til en ny måde at være lærer på, og her skal vi skabe plads til lærernes faglighed. De diskussioner skulle vi ikke tage forfra igen. Tværtimod mærker vi et både seriøst og dygtigt engagement hos vores pædagogiske personale.

- Vi vidste også, hvor vigtigt det var, at vi som forvaltning understøtter processen. Derfor havde vi allerede frikøbt en række lærere til at understøtte arbejdet med læringsplatformen en dag eller to om ugen.

- Derudover har hver skole sine egne MinUddannelse-vejledere blandt lærerne.

Lone Thomsen kan også mærke, at diskussionerne om læringsplatformen har fået en anden kvalitet denne gang.

- Sidst satte vi nogle lidt firkantede mål op for processen. Nu arbejder vi med mere kvalitative krav og er mere bevidste om lærernes metodefrihed. Vores sigte er, at de i højere grad får blik for de gevinster, der venter: At de får samlet planlægning, evaluering og elevplaner et sted. At de får en ny ramme om deres samarbejde og samspillet med elever og forældre, siger hun.

KMD fik virkelig skabt en rød tråd i processen med én konsulent, der var rundt på alle skoler og havde overblikket. Det kunne jeg hurtigt have mistet.

Lone Thomsen, leder af Læringscenter Randers

Lærerne kom hurtigere i gang

Processen blev skudt i gang med en workshop for lærerne på samtlige skoler. Her fik de præsenteret MinUddannelse – med udgangspunkt i det, de allerede kendte. Det var muligt, fordi KMD var hjemme i begge platforme og kunne oversætte begreber og arbejdsgange fra KMD Educa til MinUddannelse.

- Det var en stor fordel for os. KMD fik virkelig skabt en rød tråd i processen med én konsulent, der var rundt på alle skoler og havde overblikket. Det kunne jeg hurtigt have mistet. Mit indtryk er også, at nogle ting er gledet langt lettere end første gang, vurderer Lone Thomsen. Og hun får opbakning af Pernille Nielsen, der underviser i indskolingen på Grønhøjskolen.

- MinUddannelse fik nogle hurtige point, fordi platformen er meget lækker og brugervenlig. Samtidig kunne jeg mærke, jeg havde prøvet det før. Jeg kender processen med at oprette forløb, sætte mål på og så videre – og den erfaring kan jeg overføre direkte til MinUddannelse, siger hun.

Tidsplanerne er blevet overholdt, og KMD har gjort alt for at få det til at klappe.

Lone Thomsen, leder af Læringscenter Randers

Alle væsentlige data kom med

Ifølge Lone Thomsen er selve den tekniske konvertering en succes, og hvis der manglede noget på de første skoler, blev det løst meget hurtigt.

- Tidsplanerne er blevet overholdt, og KMD har gjort alt for at få det til at klappe. Trods lærernes bekymringer på forhånd hører jeg også kun tilfredshed med forløbet.

Lærernes erfaringer fra KMD Educa var langt fra entydige, men typisk var de gået i gang med planlægning og samarbejde – og nogle havde taget hul på evalueringsdelen.

Men hvor meget af deres arbejde ville de få med over i MinUddannelse? Her svarer lærer Pernille Nielsen helt klart:

- Den bekymring kunne vi godt have sparet. Vi har fået det hele med, og det har været nemt at finde igen. Hvis vi da ellers kan huske, hvor vi har gemt det, siger hun muntert.

På sporet af systematisk læring

Randers Kommune er en del af projekt Professionelle Læringsfælleskaber, og Lone Thomsen ser en klar forbindelse til arbejdet med den digitale læringsplatform. Platformen lægger netop op til samarbejde, transparente processer og et løbende arbejde med den didaktiske faglighed. Og det er et perspektiv, de frikøbte lærere også er optaget af. Mette Hoe fra Hornbæk Skole er en af dem, og hun supplerer:

- For mig er spørgsmålet især, hvordan MinUddannelse kan være et redskab til at skabe læring. Og der stiller det os stærkt. Det tvinger os til at gennemgå en lang række vigtige overvejelser og tage stilling i udviklingen af vores didaktiske designs. Det er krævende, men det kan også gøre os dygtigere til at skabe læring systematisk. Og ja, jeg ved godt, det kræver tid. Men jeg er meget optimistisk ved tanken, slutter hun.

Om Randers Kommune

Der er 22 kommunale skoler i Randers, hvor tre er specialskoler. Kommunen havde anvendt KMD Educa i knap halvandet år, da skolerne konverterede til MinUddannelse i foråret 2017.