Mand sidder på kontor og skriver på computer

Analyse og data

En stigende digitalisering har en direkte indflydelse på det offentlige. Data er et stort begreb og det er vigtigt, at analysere og bruge det korrekt. KMD hjælper jer med datahåndtering og gør jeres hverdag nemmere.

Løsninger til jeres analyse og datahåndtering

KMD hjælper jer med jeres datahåndtering - god datahåndtering er en direkte vej til en nemmere og mere effektiv hverdag.

Business Intelligence og Big Data

God datahåndtering danner grundlag for beslutninger, udvikling og innovation baseret på indblik og viden.

Data i sagsbehandling

Med KMD Workzone Insight kan I måle sagsbehandlingstider og forbedre datakvaliteten i sagsdata.

Dataanalyse

KMD Analytics leverer konsulentydelser, der via dataunderstøttelse kan forbedre beslutningsgrundlaget i jeres organisation.

Dataintegration

KMD Data Integration Services får jeres it-systemer til at arbejde sammen internt og eksternt med jeres kunder og handelspartnere.

Grunddata

Med KMD Cognito får I markedets stærkeste platform til datadistribution og -forædling med afsæt i offentlige data.

Enorme datamængder er kun værdifulde, hvis man ved, hvordan de analyseres

Alle organisationer, store som små, har data i en eller anden form – men bliver det udnyttet korrekt? Data ligger ofte uberørt hen, I har ofte adgang til langt større og mere beskrivende data, end I umiddelbart ved eller jeres nuværende data er for forvirrende, men de rummer stort potentiale til at forenkle jeres hverdag og arbejdsgange.

Manglende datahåndtering kan koste dyrt – både nu og i fremtiden

Hvis data ikke bliver behandlet eller analyseret ordentligt, kan det koste dyrt. Interne processer og strukturveje bliver ikke optimeret og forbliver langsommelige og hæmmende for arbejdsgangen.

Optimer jeres datahåndtering med KMD

Datahåndtering kan nemt virke som en uoverskuelig og forvirrende instans – men KMD kan hjælpe jer med BI/IM løsninger, så I kan få et overblik og indblik i jeres data og jeres datahåndtering. Vi ved hvordan data skal bruges til at skabe værdi for kunderne, og kan give jer et detaljeret indblik i jeres forretnings- og innovationsmuligheder.

Overblik og indblik er en grundlæggende ledelsesdisciplin

Information Management og Business Intelligence-løsninger er vigtige værktøjer i en moderne og effektiv ledelsesproces og er helt essentielle for at have styr på forretningen både på det strategiske og operationelle niveau. De indgår i alt fra udarbejdelse af vision, mission, strategi, innovation, målsætninger og ledelseskommunikation, til implementering, udførelse og opfølgning.

Vi tror på, at bedre adgang til og brug af data potentielt giver mulighed for, at enhver aktivitet, som offentlige leverandører af services er involveret i, kan gøres bedre, smartere og mere effektivt. Og vi tror på, at vi med data har potentialet til at transformere forholdet mellem offentlig myndighed og borger på en positiv måde.

Lad os sammen forbedre og forenkle jeres hverdag og fremtid.

Kontakt os, hvis du gerne vil høre mere

Medarbejdere i KMD

Simon Schøler

Sales Manager, Data, IM & Analytics

Send besked