Kolleger taler sammen i projektlokale med computere

KMD Analytics leverer konsulentydelser til private og offentlige virksomheder, der ønsker at dataunderstøtte forretningsgange og markedsanalyser. Med dataunderstøttelse kan I forbedre beslutningsgrundlaget i jeres organisation, reducere omkostninger, øge omsætningen, drive effektiviseringsprocesser og bedre planlægge jeres fremtidige indsatser.

Dataeksplosion kalder på eksperthjælp

Den omfattende digitalisering af samfundet har betydet en eksplosion i antallet af data. Disse data indeholder viden om, hvordan private og offentlige virksomheder driver forretning i dag – og hvordan det kan gøres mere effektivt og med højere kvalitet i fremtiden.

Men organisationsdataene er ofte ustrukturerede, utilgængelige eller gemt i komplekse lag af betydninger. Denne udfordring kalder på hjælp fra specialister, der ved, hvordan man identificerer forretningspotentialet og kan trække relevant mening ud af datamængderne. Denne ekspertise leverer KMD Analytics.

Ydelser til private og det offentlige

Vi hjælper offentlige virksomheder med at øge kvaliteten i jeres services og ydelser til borgerne, ligesom vi også hjælper jer med at opnå interne effektiviseringer, så I kan frigive ressourcer til politiske prioriteringer.

Vi hjælper private virksomheder med at erstatte mavefornemmelser med dataunderstøttede analyser og rapporter, når I skal træffe vigtige forretningsbeslutninger, eller når I skal planlægge fremtidens markedsstrategi.

KMD Analytics arbejder med dataanalyser på fire forskellige niveauer: deskriptive analyser, diagnostiske analyser, prædiktive analyser og præskriptive analyser.

Fire analyseniveauer

KMD Analytics arbejder med dataanalyser på fire forskellige niveauer:

 • Deskriptive analyser. Vi anvender data til at skabe et overblik over, hvad der er sket i jeres virksomhed. Kan eksempelvis bruges til at generere økonomirapporter eller opgørelser over fravær i organisationen
 • Diagnostiske analyser. Vi anvender data til at forstå sammenhænge. Kan eksempelvis bruges til analyse af sagsmængder i jeres organisation eller til konsekvensanalyse af planlagte, strukturelle ændringer i samfundet
 • Prædiktive analyser. Vi anvender data til at forudsige, om der er mønstre i tidligere begivenhedsforløb, der kan være indikatorer på lignende, fremtidige hændelser. Det kan være indenfor vidt forskellige områder såsom spredning af epidemier og sygdomsbekæmpelse, udvikling af arbejdsmarkedsforhold, klima- og miljøændringer samt infrastruktur- og trafikforhold
 • Præskriptive analyser. Vi anvender data til at foreslå en bestemt handling eller beslutning i jeres organisation. Eksempelvis ved monitorering af snyd med henblik på fokuserede indsatser såsom kontrolbesøg

Udarbejdelse af datastrategi

Udover dataanalyser hjælper KMD Analytics også med udarbejdelse af datastrategier, når rammerne for jeres fremtidige kerneforretning skal formuleres. I en sådan proces får I:

 • Kortlagt organisationens egne data, datastrømme og datakvalitet
 • Kortlagt evt. eksterne data og datastrømme, der kan være relevante for jeres forretning
 • Identificeret forretningsmæssige behov og formål
 • Matchet en datalandsskabsanalyse med jeres forretningsmål
 • Organiseret jeres virksomhedsdata på en sikker analyseplatform
 • Formuleret en samlet strategi for jeres fremtidige datadrevne organisation

Forretningsfordele med KMD Analytics

 • Styrker jeres beslutningsgrundlag gennem dataunderstøttede rapporter, analyser og visualiseringer
 • Identificerer jeres ineffektive arbejdsprocesser og hjælper med at øge produktiviteten i virksomheden
 • Understøtter innovation og udvikling ved at anvise optimeringspotentialet på kort og lang sigt

Kontakt os, hvis du gerne vil høre mere

Medarbejdere i KMD

Simon Schøler

Sales Director

Send besked

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, indsigter og invitationer fra KMD Analyse & Data.

Tilmeld dig her