KMD Momentum - fagsystem til jobcenteret

KMD Momentum er en jobcenterløsning, der understøtter alle facetter af et jobcenters arbejde, både i forhold til sagsbehandling over for borgere og samarbejdet med virksomheder.

Momentum understøtter effektivt at ledige hurtigt kommer tilbage i job, bl.a. gennem udvikling af den enkeltes kompetencer, hvor progressionen løbende måles. hvor målet om at få ledige hurtigt i job, undersøttes.

Sagsbehandleren får sine arbejdsgange optimeret og forenklet i Momentum, og samtidig styrkes kommunikationen og samarbejdet både internt i kommunen og eksternt til virksomheder og borgere.

Tæt samarbejde om fremtidens jobcenterløsning

Det skal være så enkelt som muligt for jer at leve op til kravet om en resultatstyret indsats. Samtidig skal jeres jobcenterløsning være så robust og agil, at den kan forudse og understøtte jeres kommende behov.

Derfor har mere end 20 kommuner og deres medarbejdere været med til at udvikle KMD Momentum. I udviklingen af Momentum, har vi fokuseret på, hvilke opgaver skal brugerne løse, hvilken lovgivning skal defølge, og hvordan kan løsningen bedst støtte deres faglighed? Brugerne har talt, og det har givet en løsning med et klart fokus på at skabe resultater for jer og for de ledige.

Det tætte samarbejde vil også fortsat være en del af udviklingen af KMD Momentum.

Eskil Thygesen, Business Line Director og Mette Kaagaard, Executive Vice President, Borgernære Services fra KMD fotæller hvordan KMD Momentum giver mere værdi til jobcentrene

Fuld effekt af jobcentrets arbejde

KMD Momentums primære formål er at give jobcentret de bedste vilkår for en målrettet beskæftigelsesindsats. En indsats, der drejer sig om borgeren - og som bliver bundet sammen af effektiv kommunikation og enkle arbejdsgange.

Målstyret beskæftigelsesindsats

Hvad skal der til for at bringe den enkelte ledige tættere på arbejdsmarkedet og et job? Det kan KMD Momentum fortælle ved at bruge data intelligent. For eksempel får jobcentermedarbejderen indsigt i behovet hos den enkelte virksomhed, og kan koble dette med ressourcer hos den ledige. Dette giver et godt jobmatch.
Både Leder og sagsbehandler får sit eget cockpit baseret på aktuelle data og statistikker. Det giver indblik i både indsats og effekter - også for de borgere, der ikke umiddelbart er tæt på arbejdsmarkedet.

Effektive arbejdsgange

For medarbejderne er KMD Momentum en sikker guide til korrekt og ensartet sagsbehandling. Et godt overblik og gode genveje flytter deres fokus fra dokumentation til faglighed:

  • Dagen kan starte i sagsbehandlerens cockpit, der giver overblik over dagens opgaver og frister.
  • Overblik over borgerens plan, samtaler og aktiviteter, hvor der kun er et enkelt klik til næste handling.
  • Automatik fjerner og forenkler mange arbejdsgange.

Nærværende kommunikation

Samarbejdet flytter ud af jobcentret, hjem til borgeren og ud til virksomhederne. Borgeren kan for eksempel udfylde sit progressionsskema hjemme på sin egen computer og flytte møder på mobilen - mens virksomhederne kan få indsigt i deres sager og have dialogen med jobcentret, direkte fra eget skrivebord.

Pointen er, at jobcentret møder borgere, virksomheder og samarbejdspartnere der, hvor de er - og på de platforme, de foretrækker.

Vitale sammenhænge

Digitale sammenhænge er livsnerven i en effektiv indsats og i den kommunikation, der binder indsatsen sammen. KMD Momentum har blandt andet integrationer til Det Fælles Datagrundlag (DFDG) og alle relevante kommunale ydelses- og fagsystemer. Det gælder både de aktuelle systemer og de kommende systemer fra KOMBIT.

Gode grunde til at vælge KMD Momentum

  • Styrker den målstyrede beskæftigelsesindsats med overblik over effekten af jeres indsatser.
  • Understøtter en nærværende kommunikation og samarbejde både internt i kommunen og eksternt med virksomheder, samarbejdspartnere og de ledige.
  • Løsning der hurtigt og fleksibelt udvikles i forhold til jobcentrets skiftende behov og i forhold til nye nationale initiativer via DFDG.

Sammen udvikler vi beskæftigelsesområdet

Viden driver værket - KMD Momentum
Brochure

Viden driver værket

Beskæftigelsesområdet gennemgår lige nu et paradigmeskift, hvor fokus i styringen går fra overholdelse af formelle procedurekrav til en evidensbaseret resultatskabende indsats med Borgeren i centrum.

Hent og læs

Vil du vide mere?

Medarbejdere i KMD

Bo Bengtsson

Salgschef

Send besked

5.700.000

Så mange millioner danskere vil i løbet af deres liv komme i kontakt med KMDs systemer.

Læs mere om KMD