Skolebørn griner på skolegang

Børn & uddannelse

Der findes et hav af forskellige programmer og platforme i forbindelse med børn og unges uddannelsesforløb. KMD hjælper jer med at sammenholde en stor del af disse programmer og platforme og lader it-systemerne hjælpe til en nemmere hverdag.

Data følger automatisk med borgere gennem KMDs integrerede univers af digitale løsninger.

Løsninger til børn & unges uddannelsesforløb

KMD hjælper jer med at samle de forskellige arbejdsgange ved uddannelserne for børn og unge og gør jeres hverdag nemmere.

KMD Elev

Digital elevadministration, der samler alle administrative oplysninger om de skolesøgende børn og unge ét sted.

KMD Institution

Få samlet trådene i jeres dagtilbud. Det letter styringen på alle niveauer og får samarbejdet til at glide mellem alle parter.

KMD Personale

Én samlet løsning til styring og samarbejde i undervisning og administration mellem forvaltning, skolekontor og lærere.

KMD Stafetlog

Tværfaglig logbog, hvor alle faggrupper kan samarbejde om indsats, inddrage forældrene og sikre, at oplysningerne følger barnet.

Minuddannelse

En sammenhængende læringsplatform og skolens digitale bindeled mellem elever, lærere og forældre.

Studica

Et effektivt studiesystem, der skaber sammenhæng på tværs af skolen og har eleven i centrum.

UVVej

Administrativt vejledningssystem til Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), der hjælper med at fokusere kerneydelsen til de unge.

Brug mindre tid på administrativt arbejde og få mere tid med de unge

Der er ofte snak blandt lærere og undervisere, at tiden med børnene i stedet er blevet erstattet af administrativt arbejde. Uddannelsessektoren er blevet præget af lovpligtige krav omkring dokumentationer af de unges uddannelsesforløb.

Tiden med børnene bliver mindre og lærerne påtaler ofte den manglende tid, og mulighed, for at kunne gå i dybden med børnene. Der er et stigende behov for systemer til skole og uddannelse – systemer, der skal gøre arbejdsgangen og uddannelsesforløbet nemmere og mere overskueligt.

Brugen af it og sammenbringende platforme gør det nemmere

Netop for at imødekomme tidspresset for underviserne og det manglende engagement over for de unge, har KMD taget it og datahåndtering til hjælp.

Blandt andet har KMD udviklet platformen UVvej, der gør det muligt at levere nem og grundig vejledning for de unge. Denne it-løsning har samlet flere integrationsmuligheder til eksterne systemer såsom Lectio, tilbagemelding.dk m.fl. UVvej er blot et af de systemer til skole og uddannelse, som KMD har udviklet.

Derudover fungerer denne platform også som en form for brobygning for de unge i forbindelse med udskoling eller praktikforløb. Den sikrer den bedst mulige sparring med de unge, samtidig med at arbejdsgangen for underviserne bliver enklere.

Systemer til skole og uddannelse er fremtiden

KMD vil lade systemer til skole og uddannelse kunne bidrage til alle parter bedst muligt. Eksempelvis er formålet med KMD Elev at samle alle de administrative oplysninger ét sted. Derved er det muligt at danne sig et hurtigt overblik over eleverne og deres uddannelsesforløb.

Herfra er det muligt at kontrollere, at undervisningspligten bliver overholdt, at samle fraværsoplysninger samt hurtigt at kunne danne sig et overblik over elevens familie og kontaktpersoner.

Lærerne har, med dette system til skole og uddannelse, mulighed for at angive tekstopgivelser samt karakterer direkte i systemet. Derudover er det også muligt for både forældre og elever at følge med i uddannelsesgangen. Forældrene får mulighed at følge med i børnenes fravær og eleverne har eksempelvis mulighed for at udtalelser via NemID.

Disse systemer til skole og uddannelse har ligeledes integrationer med bl.a. Sygesikringen, UVM, KMD Personale m.fl. Dette sikrer flere berøringsflader og giver en stærk sammenhæng mellem eksempelvis skoler og kommunale institutioner.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, indsigter og invitationer fra KMD Børn & Uddannelse.

Tilmeld dig her