Pige med Apple Mac computer

KMD Stafetlog er den tværfaglige logbog, hvor alle faggrupper kan notere deres opmærksomhed på et barn. På den måde kan I samarbejde om en tidlig indsats, inddrage forældrene og sikre, at oplysningerne følger barnet.

Tidlig indsats forebygger tunge sager

Landet over har tragiske børnesager understreget behovet for en tidlig, koordineret indsats i kommunerne. Hvis en medarbejder er bekymret for trivslen hos et barn, er det vigtigt at få klarhed hurtigst muligt: Har andre observeret noget? Er der allerede en historik på barnet? Og hvordan kan I koordinere hjælpen til både barnet og familien så tidligt som muligt? Det kan den digitale logbog, KMD Stafetlog, hjælpe med.

Medarbejdere i Skive Kommune fortæller, hvordan de mellem de forskellige faggrupper benytter KMD Stafetlog - en løsning som forenkler og styrker samarbejdet i kommunen.

I får en rød tråd i indsatsen

KMD Stafetlog understøtter samarbejdet på tværs mellem alle faggrupper og forvaltninger. Her kan eksempelvis lærer, pædagog og sundhedsplejerske notere deres observationer på barnet, og de kan fastholde fælles mål, handleplaner og indsatser. Der er én stafetholder for hvert barn, så alle ved, hvor det primære ansvar ligger.

Nok så væsentligt kan stafetholderen invitere forældrene med i samarbejdet. Ofte har forældrene følt sig udenfor, men her får de fuld indsigt og mulighed for at samarbejde ligeværdigt med kommunen.
Den digitale logbog sparer samtidig besværet med at indhente samtykke på papir - det kan I klare digitalt.

Barnet får hurtig og konsekvent støtte

Når I samler alles blikke og kræfter et sted, kan I hurtigere sætte ind med en samlet indsats, der virker.

  • Barnet bliver taget alvorligt med hurtig og konsekvent støtte hele vejen rundt.
  • Forældrene bliver inddraget tidligere, og den åbenhed giver et bedre samarbejde.
  • Medarbejderne oplever en stor tilfredsstillelse ved at dele bekymringer i et konstruktivt forum frem for blot at gemme dem i en notesbog.
  • I kan træffe bedre beslutninger på alle niveauer, også når det gælder prioritering af bevillinger.
  • Lederne får en genvej til bedre overblik og opfølgning.

Med KMD Stafetlog sikrer vi, at trådene forbliver bundet, og at vi får kigget på hinanden og sagt: Det er den her vej, vi skal gå.

Helle Madsen, tværfaglig konsulent, Skive Kommune

Den digitale logbog giver bedre overgange

KMD Stafetlog følger barnet. På den måde kan I sikre, at jeres viden og planer ikke går tabt i overgangene, når barnet flytter eller skifter institution. Jeres medarbejdere kan møde familierne professionelt med indsigt i tidligere opmærksomheder og indsatser.

Presset letter på økonomien

Det primære formål med KMD Stafetlog er at hjælpe de udsatte børn og familier, men den tidlige indsats har også fordele for kommunen. Den kan betyde færre underretninger og anbringelsessager, som er tunge på budgettet. Med KMD Stafetlog sikrer I desuden at der er styr på dokumentationen omkring den tidlige tværfaglige indsats, ligesom I reducerer risikoen for sager i pressen, og de omkostninger, det har i kommunens omdømme.

Gode grunde til at overveje KMD Stafetlog

  • En tidlig, koordineret tværfaglig indsats kan forebygge uheldige sager med store personlige og økonomiske omkostninger.
  • I kan samarbejde på tværs af forvaltninger og fagligheder. Forældrene inddrages naturligvis i samarbejdet.
  • I får fastholdt alle observationer og aftaler ét sted, så alle har adgang til vigtig viden om barnet og familien, og intet går tabt i overgangene f.eks. mellem skift fra institution til skole.

Vil du vide mere?

Merete Lind Nielsen

Merete Lind-Nielsen

Senior Consultant

Send besked

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, indsigter og invitationer fra KMD Børn & Uddannelse.

Tilmeld dig her