Medarbejdermøde i virksomhed

Enterprise Content Management

Tanken er i sig selv ligetil – der skal holdes styr på papirer, alle skal have adgang til den samme udgave af et dokument og vidensdelingen mellem organisationens afdelinger skal være i højsædet. Ofte er det dog ikke lige til – dokumenthåndtering er en tung del af arbejdet. Men sådan behøver det ikke at være.

Løsninger til ECM-system

KMD hjælper jer med at optimere jeres arbejdsgang. Vi forbinder jeres data sammen og gør jeres arbejde nemmere at holde styr på.

Dokumenthåndtering er en byrde for arbejdspladser

Vi kender det alle sammen – der skal deles og præsenteres dokumenter blandt organisationens forskellige afdelinger og der er opstået en gennemgående fejl. Der er blevet brugt forkerte udgaver af samme dokument.

Dokumenthåndtering er en tungere del af den almene arbejdsgang og fungerer ofte, som en direkte hæmsko for arbejdstempoet. Begrebet Enterprise Content Management er opstået på baggrund heraf. Data og arbejdsprocesser skal bindes sammen på den mest optimale måde, for chefer og medarbejdere. ECM-systemet skal hjælpe nu og i fremtiden.

ECM-systemer – starten på en nemmere arbejdsdag

Formelt set, som navnet antyder, handler Enterprise Content Management om at organisere en organisations dokumenter og andet indhold, der har en direkte forbindelse til organisationens processer. Dette indebærer både strategier, metoder og andre værktøjer, der bliver benyttet i forbindelse med organisationens arbejde.

Et ECM-system favner bredt og dækker ligeledes over betegnelser såsom Document Management, Digital Asset Management, Web Content Management mv.

ECM-systemer – en hjælpsom digitalisering med KMD WorkZone

For at efterkomme den store tidsspilde ved dokumenthåndtering har KMD udarbejdet ECM-systemet KMD WorkZone.

Kort fortalt handler KMD WorkZone om at forbinde og sammenholde jeres data med de forskellige processer i organisationen. Det hele handler om at komprimere jeres arbejde gennem digitalisering – men det skal samtidig reducere omkostninger og risici for jeres organisation.

Måden I håndterer data på, både modtagelse, lagring og bearbejdning bliver optimeret. Hvordan I udarbejder og konstruerer jeres arbejdsprocesser samt måden I fremadrettet publicerer, sender post og meddelelser mv.

KMD WorkZone tænker ikke kun i data eller begrebet ’it-løsning’ – ECM-systemet har til formål at støtte jeres organisation på flere fronter og gøre jeres arbejde lettere.

For borgeres og kunders vedkommende er ECM-systemet en hurtig service i form af selvbetjening. Digitale blanketter sender informationer angående eksempelvis aktuel status på en sag eller henvendelse. Alt sammen uden at tage ”unødvendig” tid fra medarbejderne.

Et ECM-system har til opgave at levere resultater via høj stabilitet, performance og skalerbarhed og det er præcis, hvad KMD WorkZone er i stand til. Der er gennemsigtighed, så ledere opnår et større og bedre overblik og medarbejderne har mulighed for større fokus.

KMD WorkZone er et ECM-system, der har et overordnet mål: At lade jer bruge mindre tid på dokumenthåndtering og mere tid på jeres kerneværdier.