Mand planlægger på kontor

HR, Løn & Personale

Store mængder data og lange arbejdsprocesser er ofte betegnelser, der hænger sammen. Med KMD Opus er det muligt, at få samlet flere arbejdsopgaver ét sted. Dette sikrer en høj administrativ kvalitet og en samlet stærk arbejdsløsning.

Det kommunale – en arbejdsplads i sig selv

It og digitalisering dækker over mere eller mindre samtlige områder i enhver organisation. Dertil har digitaliseringen ligeledes indvirkning på det mere humanistiske område i form af HR, løn og personale.

I samme ombæring har KMD udviklet KMD Opus – der er konstant en stor forventning til et højt serviceniveau i det kommunale. Både borgere og virksomheder forventer konstant høj service og alligevel skal der ofte spares.

Et kommunalt foretagende er en organisation i sig selv – der skal afholdes udviklingssamtaler med medarbejdere, udbetales til ferier, håndteres flekstid, klargøres karriereplaner etc.

Digitaliseringen skal hjælpe på flere områder

Digitaliseringen skal supplere den almene arbejdsgang og effektivisere den – den er tiltænkt til at kunne effektivisere flere offentlige processer og arbejdsgange.

KMD har i den forbindelse udviklet et system, der skal kunne hjælpe og aflaste jeres afdelinger – alt fra lønsystemer og almen lønadministration. Samtlige økonomioplysninger er samlet ét sted og holdes konstant opdateret.

Med KMD Opus får i en løsning, der giver jer en nem og tilpasset brugerflade. Indsigtsniveauet for KMD Opus gør jer i stand til at danne egne prognoser – herfra er det muligt at se simuleringer af forventede lønregnskaber og den samlede økonomi i én arbejdsgang. Dette betyder langt større fleksibilitet og samtidig er KMD Opus et lønsystem, der udvikler sig i takt med eksempelvis lovgivning og digitale trends.

Med KMD Opus Personale er det målet, at bygge relationen på best practise og via et stærkt kommunikationsflow vil vi hjælpe jer med at opnå jeres mål.

De manuelle arbejdsgange bliver automatiseret og de forskellige arbejdsopgaver vil kun inddrage de nødvendige aktører. Dermed bliver der frigjort store mængder af dyrebar tid – tid I kan bruge på organisationens kerneværdier.

Derudover betyder centraliseringen ligeledes tidsbesparelser på andre omkostningsrige områder – såsom indberetning af kørsel, fravær, engangsydelser etc. Dobbeltarbejde bliver sparet og herfra kan det udnyttes på mere lønsom vis.

KMD – klar til rådgivning og vejledning

Det er vigtigt at understrege, at digitalisering ikke blot er en aflast, der bliver overladt til jer. Vi har tænkt os at følge jer hele vejen igennem og rådgive jer, når I har brug for det.

Automatik og effektivitet går ofte hånd i hånd – dertil er det essentielt at kvaliteten bibeholdes. Med en løbende kommunikation har vi intentioner om at hjælpe jer bedst muligt – vi vil sammen bringe jer tættere på en realisering af jeres mål.

Vi vil sørge for, at I er stand til at tage beslutninger baseret på en velovervejet kritisk tilgang til processer, integrationer samt tilpasninger. Det er vigtigt, at de nye tiltag bliver implementeret i hele organisationen og dermed er med til at lette den almene arbejdsbyrde.

Det digitale råderum bliver forøget markant – I får mulighed for at udarbejde rapporter baseret på dybdegående data på kryds og tværs af afdelingerne. Dette giver et mere detaljeret og dækkende overblik og herfra kan I tage beslutninger på et veldokumenteret grundlag.

KMD – vi vil hjælpe jer med at sikre serviceniveauet i det offentlige Danmark.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, indsigter og invitationer fra KMD Løn, HR & Økonomi.

Tilmeld dig her