Servere i serverrum

It-drift & outsourcing

It-drift kan for mange organisationer være en hindring mod nye veje. Selve driften af it-systemer kræver både tid og penge og især hvis systemet ikke kan følge med organisationens udvikling og målsætninger. KMD hjælper jer med it-driften og I får derfor større mulighed for at gå efter jeres drømme og mål.

It-driften kan holde jer fra udviklingens muligheder

Mange organisationer døjer i dag med store omkostninger i forbindelse med driften af de interne it-systemer. Ikke blot omkostninger på det økonomiske niveau men ligeledes på det personelle. Driften, vedligeholdelsen og optimeringen af it-systemerne er en lang affære og kan i værste tilfælde holde virksomheden fra at opnå nye muligheder.

En ustadig it-drift kan få drastiske konsekvenser for jeres organisation – netværkskomplikationer og applikationer, der ikke virker, kan resultere i at jeres aktiviteter går i stå. Tilliden til jer som organisation kan falde markant, hvis der opstår sikkerhedsbrister på systemerne. Det truer jeres fremtidige arbejder og medfører stigende risici for fremtiden.

Outsource it-drift med KMD

Der er flere og flere organisationer, der opdager fordele og mulighederne ved outsourcing af it-driften hos KMD. Den økonomiske gevinst, og de frigjorte ressourcer til andre kerneområder i organisationen, er blot nogle af de fordele, som outsourcingen medfører.

Med den store sikkerhed, høje tilgængelighed og den stabile it-drift er vi med til at give jer tryghed og mulighed for at jage nye mål.

KMD leverer både drift og vedligehold af diverse applikationer og cloud services og har erfaringer fra flere forskellige sektorer, og understøtter det offentlige i form af kommuner og flere statslige organisationer.

Vi har en målsætning om at kunne levere en service, der vil hjælpe jer nu og i fremtiden – en ’Best in Class’ it-løsning. En løsning, der understøtter jeres ønske om en høj sikkerhed, god tilgængelighed samt stabilitet på topniveau.

Vi bestræber os hele tiden på, at være kompetente og pro-aktive i vores arbejder. Vi vil være en proaktiv sparringspartner og vi vil hjælpe jer med at nå jeres mål. Vi gør meget ud af, at tage aktiv del i kundernes søgen efter nye muligheder og vi vil sammensætte det bedste it-setup til jer.