laptop med kode

Er jeres medarbejdere opmærksomme på, hvor vigtige de er for jeres it-sikkerhed? Langt størstedelen af de registrerede sikkerhedsbrud skyldes menneskelige fejl. Med KMD Security Awareness bliver jeres medarbejdere uddannet til at håndtere de daglige trusler og risici.

Medarbejderne er jeres levende forsvar

Netop nu udgør cyberkriminalitet den største trussel mod danske interesser. Den trussel møder I stærkest ved at kombinere et solidt teknologisk værn med en stærk sikkerhedspolitik - men vel at mærke kun, hvis sikkerhedspolitikken også lever i hverdagen. For det er langt fra alle trusler, der kan opfanges teknologisk.

Vi ved, at hvor der er mennesker, opstår der fejl - og selv en lille uopmærksomhed eller fejl kan åbne døren for trusler som Advanced Persistent Threats (APT), Ransomware og Social Engineering. Derfor arbejder vi med at gøre medarbejderne til en del af jeres it-sikkerhed – jeres menneskelige firewall.

Hvor vigtige er medarbejdernes vaner for jer?

Cyberkriminalitet kan ramme jer på mange måder, og derfor er der mange grunde til at uddanne medarbejderne i den ekstra opmærksomhed. I kan for eksempel miste:

  • Arbejdstid som følge af ødelagte eller låste systemer og data
  • Følsomme data, både jeres egne og kundernes
  • Indtægter som følge af nedetid på essentielle systemer eller handelsplatforme
  • Viden og dermed konkurrencemæssige fordele
  • Og ikke mindst - jeres kunders tillid

Gør regler og politik til daglig opmærksomhed

At opbygge et vågent menneskeligt forsvar kræver både uddannelse og et vedvarende internt fokus på sikker adfærd. Hvis I har prøvet at øge bevidstheden om it-sikkerhed, ved I, at det ikke er en nem opgave. Heldigvis har vi mange års erfaring med at gøre regler til gode vaner.

På den baggrund har vi udviklet KMD Security Awareness. Det er en komplet uddannelsespakke, som vi kan tilpasse individuelt til jeres behov.

It-sikkerheden kommer i fokus

Det centrale element i KMD Security Awareness er et e-learning-baseret uddannelsesprogram, hvor medarbejderne kan træne politikker og daglig håndtering af dilemmaer inden for it-sikkerhed. Medarbejderne kan selv tilrettelægge træningen, så den passer ind i deres hverdag.

E-learningen afsluttes af en test, og I kan følge op på, hvordan medarbejderne klarer sig. I kan også supplere pakken med eksempelvis en medarbejderbrochure og plakater.

I vælger selv, om vi skal stå for læringsplatformen, eller vi skal levere en pakke, der er kompatibel med jeres egen.

Gode grunde til at overveje KMD Security Awareness:

  • I får én samlet uddannelsespakke, der er nem at rulle ud til hele organisationen
  • I minimerer risikoen for sikkerhedsbrud som følge af menneskelige fejl
  • I lever op til it-revisionens krav om awareness inden for it-sikkerhed
  • I kan følge op på medarbejdernes kendskab til jeres it-sikkerhedspolitikker og adfærdskodeks. Og reagere, hvis der er særlige behov
  • I får en erfaren partner på feltet, og vi sikrer, at I når i mål

Uddan Jeres medarbejdere til at håndtere trusler og risici

KMD Security Awareness
Brochure

Det handler om adfærd - og det handler om mennesker

Langt størstedelen af de sikkerhedsbrud der registreres, skyldes menneskelige fejl – har jeres medarbejdere styr på sikkerheden?

Hent og læs
Middelfart Sparekasse ruster medarbejdere til it-angreb

Middelfart Sparekasse har i løbet af det seneste år haft et øget fokus på it-sikkerhed. I dag er 300 medarbejdere uddannede og klædt på til at håndtere it-trusler og risici.

Læs hele casen
Middelfart Sparekasse

Vil du vide mere?

Medarbejdere i KMD

Muhammad Ali Qureshi

Senior Business Development Manager

Send besked

54

Så mange it-sikkerhedsansvarlige i toppen af dansk erhvervsliv vurderer, at uopmærksomme medarbejdere i høj eller meget høj grad udgør en trussel mod it-sikkerheden.

Mere om KMD