Digitale hjælpemidler til et effektivt behandlingsforløb

En hverdag fyldt med bevægelse hjælper borgeren med at blive en aktiv del af sit eget behandlingsforløb. Digitale hjælpemidler understøtter fagpersonalets metode og giver mulighed for at måle progression og effekt af borgerens egne indsatser og kommunens tilbud.

Glad kvinde smiler i samtale
Overblik fra A-Z

I KMD Nexus kan fagpersoner få et samlet overblik over borgeren, håndtere pakke- og individuelle forløb samt se status på leverede ydelser.

Sammenhængende ressourcestyring

KMD Nexus systemunderstøtter den samlede proces fra borgerens første møde med sundhedsvæsenet, til de får tilbudt genoptræning og påbegynder sessioner med terapeuter og andet fagpersonale.

Massage og genoptræning
Skakbrikker
Efterlevelse af lovgivning

KMD Nexus lever op til lovkravene i bl.a. GDPR, understøtter eksempelvis træning efter serviceloven og sundhedsloven og kan automatisk sættes op til at levere lovpligtige data til det offentlige.

Jeres fordele

Personlig overlevering

Fokus på KRAM og KOL

KMD Nexus understøtter de fire KRAM-faktorer kost, rygning, alkohol og motion samt rehabilitering ved kronikerforløb såsom KOL og diabetes.

Facetime

Understøtter nyeste velfærdsteknologier

KMD Nexus giver mulighed for at anvende den nyeste velfærdsinnovation såsom videobaseret holdtræning og konsultationer i hjemmet.

Tre moduler i én løsning

Fleksibel anvendelse

Med KMD Nexus kan man opbygge skræddersyede forløb og systemunderstøtte bl.a. booking, automatisk fremmøderegistrering, planlægning og dokumentation.

Graf

Datadrevet effektmåling

Få indsigt i indsatsernes effekt og progression og tilrettelæg fremtidige indsatser baseret på den enkelte borgers data og profil.

Styrk kommunikationen med borgerne og pårørende

Få et samlet overblik over udlån, hjemtagninger og lagerbeholdning af digitale hjælpemidler i én løsning, og giv borgere og pårørende mulighed for at foretage konferenceopkald til læger, sygeplejersker, socialrådgiver samt virtuel holdtræning.

Lad os hjælpe dig videre

Har I KMD Nexus, og vil I gerne høre mere om KMD Nexus' muligheder indenfor specialiserede områder? Så kontakt os, og lad os sammen se på, hvilke fordele I kan opnå.

Har I ikke KMD Nexus? Så sidder vi klar til at give en uforpligtende introduktion - send en besked via formularen eller ring til Michael på tlf.: +45 2811 5602.

For support bedes du kontakte din systemadministrator eller it-afdeling.

Michael Holm

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, indsigter og invitationer fra social- og sundhedssektoren direkte i din indbakke.

Tilmeld dig her