Medarbejdere holder stort puslespil

Sammenhæng på tværs

Hvordan kan I binde de komplekse borgersager sammen i meningsfulde forløb på tværs af kommunen? Adskilte fagligheder, data og it-systemer har hidtil gjort indsatsen tung at løfte. Derfor har vi nu udviklet et koncept, der skaber ny sammenhæng - i borgerens plan, mellem jeres fagligheder og samtidig: I jeres økonomi.

Løsninger til at skabe sammenhæng & tværfaglighed

KMD hjælper jer med at skabe sammenhæng i de komplekse borgerforløb - til gavn for borgerne, fagligheden og den kommunale økonomi.

Fokus på de tunge sager

Når vi taler om borgersager, ved vi, at en meget lille del af sagerne sluger langt størsteparten af budgettet: De mest komplekse 10 procent af sagerne tegner sig for op mod 85 procent af omkostningerne. Derfor har vi taget initiativ til at binde disse komplekse indsatser bedre digitalt sammen - med tværfaglighed, overblik og indblik.

KMD skaber sammenhæng på tværs i den offentlige sektor

Det gavner borgerne:

De komplekse sager vedrører de borgere, der typisk har flest berøringspunkter med kommunen - og som ikke ved egen hjælp formår at vende tilbage til job eller blive raske. Dem kan I hjælpe endnu bedre, når jeres fagligheder spiller sammen.

Det gavner medarbejderne:

Overblik og indblik på tværs giver de forskellige fagligheder mulighed for at trække på samme hammel. I stedet for at arbejde parallelt med forskellige faglige mål kan I bruge tiden effektivt med fælles plan og mål.

Og det gavner ressourceforbruget:

Når I slår alle gode kræfter og kompetencer sammen, kan I få hurtigere resultater - med mindre tidsforbrug.

Én borger, én plan

Det nye digitale koncept er udviklet sammen med en række kommuner med det mål, at de bedre kan:

  • Bringe borgeren hurtigere tilbage til et selvhjulpent liv
  • Skabe en sammenhængende plan set fra borgerens synspunkt
  • Inddrage og motivere borgeren mere direkte i indsatsen
  • Samarbejde tværfagligt og effektivt
  • Forebygge flere alvorlige sager
  • Gøre det enklere at skabe en sund udvikling i borgerens forløb - med færre ressourcer

Vil du vide mere?

Line Sinding Skött

Line Sinding Skött

Sales and development director

Send besked

56

Så mange forskellige kommunale funktioner kan en ung med en kompleks problemstilling kan komme i berøring med.