Sammenhængende borgerforløb med KMD Nova Link

Sammenhængende & tværfaglige borgerforløb med KMD Nova Link

Med KMD Nova Link kan din kommune skabe en ny praksis for tværfagligt samarbejde om de komplekse borgerforløb. Princippet er 'en borger, en plan' - med effektivt flow, stærk fælles bevidsthed og tværgående økonomistyring.

Ny praksis i kommunerne

Når vi taler om komplekse borgersager, er det ikke kun fordi, borgerne har flere berøringspunkter med kommunen. Det er også meget betegnende for, hvordan kommunerne er henvist til at arbejde. Mange fagligheder - mange fagsystemer. Mange mål - mange planer.

Den virkelighed erstatter KMD Nova Link med digital helhed og sammenhæng - noget mange kommuner har efterspurgt.

Få samlet trådene på tværs af fagsystemerne

Princippet for KMD Nova Link er, at alle borgerens berøringspunkter med kommunen bliver samlet i én digital plan for borgeren. Det kalder vi 'med borgeren for bordenden', og det åbner for muligheden for at arbejde med en ny praksis i sagsbehandlingen:

 • Fælles mål og fælles plan for borgeren
 • Tværfagligt samarbejde med fælles flow
 • Én indgang for borgeren
 • Fælles data uden dobbeltregistrering
 • Fælles overblik over borgerens progression
 • Samlet økonomistyring

Rent teknisk er KMD Nova Link en fælles widget, der ligger henover fagsystemerne. På sigt kan løsningen samle fagsystemer både i kommunen og uden for kommunen.

KMD Nova Link består i første omgang af fire dele:

 • Et Quickview, der giver et hurtigt overblik direkte i medarbejderens fagsystem
 • Et fælles samarbejdsværktøj til medarbejderne
 • En app, der er borgerens adgang til den fælles plan
 • En chatbot, der hjælper borgeren med at fastholde fokus

Vi udvikler i sprint - sammen med kunderne

KMD Nova Link er udviklet efter en grundig research, der har stillet en række kommuner det helt centrale spørgsmål: Hvad finder I svært i dag - og hvad mangler I for at skabe mere effektfulde forløb i de komplekse borgersager?

Udviklingen foregår agilt og i korte intense sprint, afsluttet af tests: Giver det mening? Tilskynder den til ny praksis og samarbejde? Bliver det lettere at løse opgaverne bedre?

Denne metode sikrer, at vi prioriterer udvikling af det, brugerne efterspørger - uden at lægge en detaljeret langsigtet plan.

Den aktuelle version af KMD Nova Link hænger sammen med KMD Nexus, KMD Momentum, UV-vej og KMD Nova ESDH. Herefter er løsningen klar til at koble sammen med jeres mange andre forskellige fagsystemer – både dem, som kommer fra KMD og dem som ikke gør.

Gode grunde til at vælge KMD Nova Link

I får et digitalt værktøj, som understøtter jeres arbejde med at:

 • Borgeren kommer hurtigere tilbage til et selvhjulpent liv
 • Borgeren får én sammenhængende plan og digital motivation til at tage ansvar
 • I får et effektivt, tværfagligt samarbejde
 • Det bliver enklere at skabe en sund udvikling i borgerens forløb - med færre ressourcer
 • I får et samlet billede af borgerens progression - og samlet økonomistyring

Samarbejde og sammenhæng er i fokus med KMD Nova Link

Løsningen hjælper kommunen til at rykke fra monofagligt arbejde med borgeren på de enkelte fagområder til et tværfagligt samarbejde med fælles mål, fælles plan og et fælles billede af rækkefølge og delmål med de enkelte indsatser.

Undgå lang registreringstid og stavefejl med KMD Talegenkendelse

Fælles samarbejdsværktøj

Medarbejdernes samarbejdsværktøj hænger tæt sammen med de enkelte fagsystemer, der er knyttet til de monofaglige dele af den samlede plan. Eksempelvis er jobplanen en del af den samlede plan og prioritering lige som social- og sundhedsområdets handleplan. De indgår i fælles plan, så alle fagligheder bliver koblet sammen og giver mening.

Kvinde smiler ved computer

Quickview

Sagsbehandleren får et hurtigt overblik over borgerens forskellige kontaktpersoner og samlede aktiviteter og aftaler i kommunen direkte i sit fagsystem.

mand med laptop

Borger-app

Borger-appen er borgerens indgang til den fælles plan. En meget konkret konsekvens af, at KMD Nova Link sætter borgeren for bordenden.

Pige med Apple Mac computer

Chatbot

Chatbotten gør det let for borgeren at få adgang til kommunen. På den måde motiverer den borgeren med at blive på sporet - og skaber ejerskab for borgerens del af planen.

Vil du vide mere?

Line Sinding Skött

Line Sinding Skött

Sales and development director

Send besked