Ældre damer taler og griner sammen

Social & sundhed

Faktum er, vi får flere ældre og kronikere i de forestående år og de økonomiske rammer for den sociale sektor bliver strammere. Det er derfor vigtigt, at kunne skabe en større forskel på mere effektiv vis. Borgerens forløb skal sikres, så både borgere, pårørende og medarbejdere føler sig trygge.

Løsninger til social & sundhed for borgerne

KMD hjælper jer med at overblik over hver enkelte borger – dette medfører større sikkerhed og tryghed for både borgere og plejere.

KMD Nexus

Tværfaglig sundhedsplatform til samarbejde om effektive forløb på tværs af sundhed, omsorg og socialområdet.

Indtryk og indblik fra årets store kundekonference på Sundheds- og Socialområdet.

Digitale muligheder med den åbne systemarkitektur i KMD Nexus

KMD Nexus - Åben API-invitation til partnerinnovation
Whitepaper

Åben API-invitation til partnerinnovation

Dette whitepaper beskriver nogle af de digitale udfordringer og muligheder i sundheds- og plejesektoren, herunder etableringen af et økosystem af it-løsninger, der kan dække de enkelte kommuners behov. Whitepaperet forklarer, at nøglen til innovation med KMD Nexus-platformen går gennem det åbne API-lag og beskriver principperne bag en åben sikkerhedsarkitektur og sikker dataudveksling.

Hent og læs

Den elektroniske journal skal optimeres

Med et konstant fokus på social- og sundhedssektoren er det en nødvendigt, at tænke i effektive og omsorgsfulde baner, uden at patientens ve og vel bliver sat på spil.

Borgernes forløb skal hænge sammen på kryds og tværs af forskellige områder i sundhedssektoren og det er vigtigt, at disse områder har mulighed for at snakke sammen. De elektroniske journaler skal optimeres – for både borgeres og sundhedspersonalets skyld. Når der i de kommende år kommer flere ældre og kronikere og der til stadighed bliver sparet på det økonomiske ved sundhedssektoren, er det essentielt at tænke i nye og sikre baner.

Digitaliseringen er konstant i udvikling og den skal være med til at effektivisere og sikre arbejdsgange, samarbejde og patientsikkerhed.

  • Borgerne skal selv tage større ansvar og samtidig spille en større rolle i den daglige agenda. Dette skal sikre en nem og overskuelig gennemgang af de elektroniske journaler
  • Teknologien skal understøtte en større og bedre digital borgerkontakt, med eksempelvis videokonsultationer og telemedicin
  • En konstant effektmåling skal lede en givende indsats på området, så ressourcerne i fremtiden bliver fordelt i den rigtige retning

Med de økonomiske besparelser for øje, har vores dagsorden ændret sig fra at forbedre til at forny og effektivisere. Denne fornyende tankegang er baseret på en effektiv arbejdsgang med tryghed som det overskyggende formål. En tryghed for både patienter og plejere, hvor den elektroniske journal skal agere støtte for alle parter.

Vores primære fokus er på sundhed, omsorg og socialområdet, men vores platform kan ligeledes favne arbejdsmarkedet samt udsatte børn og unge. Der er i princippet ingen begrænsninger og hvis en elektronisk journal er relevant, så kan KMD Nexus bruges og understøttes.

Den elektroniske journal skal være med til at inddrage borgeren mere aktivt og ligeledes sikre at pårørende kan følge med i udviklingen.

KMD Nexus foregår som et åbent workflow-system, hvor flere fællesoffentlige registrere og jeres interne tredjepartsløsninger kan udveksle information på kryds og tværs. Det giver jer en personlig mulighed for at udvikle nye tiltag og nye fagområder. I har mulighed for at udvikle nye apps og højne den gængse brugerflade og det intuitive indtryk af den elektroniske journal. Dette gælder eksempelvis deling af ledelsesinformation, kommunikationsprocesser og telemedicin.

KMD Nexus skal ses som værende et omfangsrigt case management-system, hvori den elektroniske journal og borgernes oplysninger bliver samlet ét sted. Dette sikrer at medarbejderne arbejder på et konstant opdateret, og fælles, grundlag og fjerner dobbeltindtastninger og opslag i andre systemer. Platformen byder endvidere på et gennemgående datagrundlag, hvorpå I har mulighed for at udarbejde rapporter og infografikker, som I kan holde overblik over og agere efter.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, indsigter og invitationer fra social- og sundhedssektoren direkte i din indbakke.

Tilmeld dig her