KMD Nexus er platformen til den nye måde at være kommune på

Med KMD Nexus får din kommune en samlet platform til jeres borgerforløb. Her kan I samarbejde om effektive forløb, der hænger sammen på tværs af sundhed, omsorg og socialområdet.

Med KMD Nexus får din kommune en samlet platform til jeres borgerforløb. Her kan I samarbejde om effektive forløb, der hænger sammen på tværs af sundhed, omsorg og socialområdet.

Indtryk og indblik fra årets store kundekonference på Sundheds- og Socialområdet.

Få en koordineret indsats til gavn for borgerne

Én borger, én plan. Det er princippet i KMD Nexus, og dermed får I mulighed for at leve op til de nye mål - at skabe sammenhæng på tværs og inddrage borgeren.

I KMD Nexus arbejder alle i samme løsning, også når I samarbejder på tværs af forvaltninger og fagligheder. På den måde kan hver medarbejder tage højde for borgerens samlede situation, og det giver jer et godt udgangspunkt for at realisere borgerens fulde rehabiliteringspotentiale.

Let arbejdet og samarbejdet med borgeren

KMD Nexus er designet med udgangspunkt i brugerne. Designet gør det nemt at komme i gang, og løsningen kan tilpasse sig jeres forskellige behov og processer. Også når I arbejder på tablet eller mobil ude hos borgeren.

Borgere og pårørende kan også blive en del af indsatsen. I kan mødes digitalt med videosamtaler, borgerne kan bidrage med eksempelvis egne observationer, og de kan nemt følge med i aftaler og dokumenter.

Få viden og værktøjer samlet ét sted

Når I samarbejder på tværs i KMD Nexus, sparer I ikke blot dobbeltindtastninger og opslag i andre systemer. I får også en løsning, der giver plads til både nutidens og fremtidens behov:

  • Data er automatisk ført ajour med serviceplatformen.
  • I kan udveksle oplysninger med for eksempel Sundhedsplatformen, Servicebussen og støttesystemerne.
  • I kan integrere de 3.-partsløsninger, I har brug for, lige fra medicindosering til telemedicinske målinger og elektroniske nøglesystemer.

Løsningen er skalerbar, så I kan starte småt og udvide til flere fagområder efterhånden. KMD Nexus kan dække og arbejde på tværs af alle fagområder.

Flere løsninger der understøtter social- og sundhedsområdet

I KMD er et af de store områder social- og sundhedsområdet. Derfor har vi flere løsninger, der fokuserer på fremtiden udviklingen i de løsninger, der understøtter på tværs på velfærdsområderne.

Kvinder taler sammen på gang

Vi understøtter fremtiden

For at understøtte fremtidens udfordringer på social- og sundhedsområdet har KMD valgt at opkøbe Avaleo og bygge videre på deres softwareplatform, så vi i fællesskab kan præsentere KMD Nexus. Det betyder, at vi nu kan præsentere en fremtidssikret løsning, der sikrer en sammenhængende indsats på tværs af sundhed, omsorg og socialområdet. Med KMD Nexus kan I arbejde i én plan på tværs af forvaltninger, I kan arbejde i ét samlet forløb, og I får hjælp til at skabe overblik over indsatsen for den enkelte borger.

Ældre par med tablet

Vi samler digitale serviceydelser

KMD Viva er en fleksibel borgerplatform, der gør det muligt at samle de digitale serviceydelser, den enkelte borger har brug for – på tværs af leverandører og på tværs af velfærdsområderne i kommunen. Platformen giver borgeren og kommunen én samlet indgang til de digitale visiterede ydelser og kommunikationen om dem og gør det nemt for kommunen at administrere ydelser på tværs af fagsystemer.

Styr efter effekten

Hvilke indsatser virker, og hvor bruger I ressourcerne bedst? Når I samler data i KMD Nexus, får I også et tværsektorielt datagrundlag og indbygget business intelligence. Overskuelige rapporter og infografik giver mulighed for både at styre udviklingen og udvikle jeres indsatser baseret på mål, effekt og resultat.

Gør det nemt for it-afdelingen

Vi leverer KMD Nexus som Software-as-a-Service, så drift, vedligehold og support bliver holdt på et minimum hos jer. Og løsningen er nem at skalere.

Brugerdreven udvikling

Udviklingen af KMD Nexus sker desuden i tæt samspil med kunderne i form af erfa- og referencegrupper, ligesom at der er afsat midler til en udviklingspulje for supplerende kundeønsker.

Med KMD Nexus får din kommune en samlet platform til jeres borgerforløb. Her kan I samarbejde om effektive forløb, der hænger sammen på tværs af sundhed, omsorg og socialområdet.

Gode grunde til at overveje KMD Nexus

  • Alle arbejder i samme løsning, så I får en fælles indsigt i borgerens liv og udfordringer - til gavn for det tværfaglige samarbejde.
  • Løsningen tilpasser sig jeres arbejdsgange, også når I arbejder mobilt hos borgeren.
  • I kan skalere løsningen op efter behov og integrere til eksterne løsninger, for eksempel apps fra tredjepart.
  • I får overblik over jeres ressourceforbrug og kan se, hvilke indsatser der har størst effekt for den enkelte borger.

Vil du vide mere?

Michael Holm

Michael Holm

Sales Director

Send besked

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, indsigter og invitationer fra social- og sundhedssektoren direkte i din indbakke.

Tilmeld dig her