Komplet løsning til området for kultur & fritid

Dreng lægger an til at sparke en fodbold i mål

Fælles platform for faciliteter og foreningsliv

Med KMD Booking kan foreninger og borgere kan selv booke, og sæsonplanlægningen bliver forenklet, både hos jer og hos foreningerne.

Hos KMD ser vi stor værdi i foreningslivet og det forpligtende fællesskab. Vi tror på, at der er mere værdi i det aktive fællesskab, og at det er vejen frem til en kommune i trivsel og udvikling.

Forenklet administration

For at foreningslivet kan leve og vokse har vi i samarbejde med en række kommuner og foreninger arbejdet målrettet på at udvikle løsninger og initiativer, der letter kommunernes administrative arbejde på området. Det gælder blandt andet oprettelse af foreninger, booking af tider og tildeling af midler, så foreningerne let kan få adgang til kommunens faciliteter.

Sammen står vi stærkere

Hos KMD Booking har vi primært fokus på understøtte kultur- og fritidsforvaltningens arbejdsgange. Derudover favner vi de mest essentielle behov hos anlæggene, de selvejende haller, foreningerne og andre brugere.

Derfor har vi opbygget et stærkt netværk af alliancepartnere, så vi sammen kan levere den bedste løsning til hver enkelt kommune.

Det betyder, at vi integrerer til monitorsystemer, jeres økonomisystem og meget mere. Samtidig har vi et stærkt fællesskab inkl. integrationer med eksempelvis Convetus.

Sidst - men ikke mindst - lytter vi til din kommune og de nye behov, der opstår. Kontakt os for at høre mere, om hvordan vi kan hjælpe din kommune med at levere et samlet foreningstilbud til jeres borgere.

5.700.000

Så mange millioner danskere vil i løbet af deres liv komme i kontakt med KMD's systemer.

Læs mere om KMD