Tilpassede løsninger inden for løn, HR og økonomi

Vi har flere tilpassede løsninger, der kan øge fleksibiliteten og effektiviteten i Jeres organisation.

Kvinde smiler ved computer

Digital indkøbsstyring

Fuld indkøbssuite til styring af indkøb i hele organisationen, der erstatter mange manuelle indkøbsprocesser digitalt.

Ung mand samtale på kontor

Økonomistyring i kommunerne

Med KMD Opus Økonomi får kommunerne digitaliserede og sammenhængende processer.

Mand og kvinde ser på computer med grafer

Opkrævning og debitorstyring

Med KMD Opus Debitor bliver korrekte opkrævninger og effektive processer kendetegnet for kommunen.

Mand planlægger på kontor

Vagtplanlægning og tidsregistrering

Med KMD Opus Vagtplan kan I få den komplekse vagtplanlægning til at gå op. Medarbejderne får indflydelse på deres vagtplaner og I kan udbetale korrekt løn til tiden.

Kolleger taler sammen i mødelokale

Samlet løn- og personaleadministration

Med KMD Opus Personale får I samlet alle løn- og HR-opgaver ét sted med effektive, digitale arbejdsgange.

Projektmøde

Talent- og learning management

Saba Cloud er en social læringsplatform og talent management-løsning, der gør det digitalt, engagerende og enkelt.

Digitalisering skal give god, effektiv service

Forventninger er en af de få ting, der ikke bliver sparet på i kommunerne. Borgere og virksomheder forventer høj service, men samtidig skal livremmen alligevel spændes et ekstra hul ind. Igen.

Samtidig er kommunen en virksomhed i sig selv, og den skal drives effektivt. Med medarbejdere og MUS-samtaler, ferieudbetalinger og flekstid, konteringer og karriereplaner.

Her er digitaliseringen udset som en vigtig nøgle. Både til at effektivisere i sig selv og til at få gentænkt offentlige processer og arbejdsgange.

Det er netop de to ben, vi går på, når vi udfordrer grænserne for digitalisering sammen med den offentlige administration:

  • En stærk og effektiv KMD Opus-suite, der er udviklet specifikt til offentlig administration. Den er også kommunernes foretrukne.
  • Plus et indgående kendskab til, hvordan digitalisering skaber effekt i offentlige arbejdsgange og service.

Digitaliseringen handler om meget mere end it, og vi følger jer hele vejen.

KMD Opus–suiten skaber sammenhæng

Jo bedre jeres data og arbejdsprocesser hænger sammen, jo mere effektivt kan I arbejde - og jo højere bliver den administrative kvalitet. Derfor er sammenhæng vores bærende princip for hele det administrative felt. Det giver konsistens i alle dimensioner:

Effektivitet

Workflows, automatik og utallige integrationer skyder genvej til høj administrativ kvalitet, lovmedholdelighed og tidsbesparelser. Alle økonomioplysninger er samlet ét sted, opdateret og transparent.

Decentralisering - og centralisering

I kan flytte indberetninger ud til kilden og behandle data der, hvor det giver mening. Alle får en intuitiv og funktionstilpasset brugergrænseflade.

Indsigt

Rapportering og business intelligence giver jer et veldokumenteret styringsgrundlag på alle niveauer. Også baseret på kilder uden for KMD Opus.

For eksempel danner prognoser og simulering et sikkert forventet regnskab for løn og økonomi i én arbejdsgang. I kan også fremregne på alle indberettede lønoplysinger.

Fleksibilitet

I får en stærk standardløsning, der udvikler sig i takt med lovgivning, teknologiske trends og jeres organisation.

Sikkerhed

Jeres datasikkerhed hviler i høj grad i medarbejdernes hænder. Derfor understøtter vi ikke bare fysisk og teknologisk sikkerhed, men hele jeres sikkerhedskultur.

Åbenhed

I får åbne snitflader og integration til resten af jeres it-landskab. Det gælder både inden for løn, HR og økonomi-området og i forhold til jeres øvrige it.

Digitalisering og best practice går hånd i hånd

Men hvordan ønsker I at organisere opgaverne hos jer? KMD Opus bygger på best practice i det offentliges administrative processer, og vi hjælper jer med at realisere gevinsterne. Trin for trin sørger vi for, I får taget kritisk stilling til processer, moduler, integrationer og tilpasninger. Det sikrer, at I ikke bare får understøttet jeres eksisterende måde at arbejde på, men får nye effektive processer til at slå rod i hele organisationen.

Digitaliseringen handler om meget mere end it, og vi følger jer hele vejen. Fra rådgivning, implementering og support til vedligeholdelse, afprøvning og den udvikling, der skal fremtidssikre den offentlige service i Danmark.

40 år

Så mange års erfaring har KMD med udvikling, drift og vedligeholdelse af Danmarks største kommunale it-systemer.

Læs mere om KMD