Mainframe og servere

Jeres it-infrastruktur er grundlaget for aktiviteterne og processerne rundt om i organisationen, og et stabilt og opdateret datacenter med høje oppetider er essentielt for, at medarbejderne kan udføre de opgaver, der holder forretningen i gang.

Vi hjælper Jer med den daglige drift - og videre

Uanset om en organisation driver gamle legacy-systemer, nye digitale platforme eller en blanding, står mange over for forretningsmæssige udfordringer og betingelser, som konstant ændrer sig. Og over for teknologier, som konstant udvikler sig og hvor de rette kompetencer er svære at rekruttere. Det betyder, at mange organisationer står over for et it-teknologisk landskab, som er både svært at administrere og dyrt at vedligeholde.

Hos KMD kan vi hjælpe ved at overtage hele eller dele af jeres it-drift, vedligehold og support - og dermed reducere den kompleksitet, I står overfor. Det gælder alt fra hosting, udvikling af infrastruktur, løbende opdatering af applikationer, håndtering af jeres it-sikkerhed og løbende support af jeres brugere. Det betyder, at I kan frigøre ressourcer til at fokusere på jeres kerneforretning.

Vi leverer skræddersyede løsninger inden for it-outsourcing og application management. Sammen med vores kunder udvikler vi en service leverance struktur, som både muliggør reduktion af omkostninger, reducerer og mitigerer risici og forbedrer service-niveauet for jeres brugere.

Lad os hjælpe jer

Hold fokus på Jeres kerneforretning, og lad os hjælpe Jer med den daglige drift og vedligehold.

Medarbejder arbejder i serverrum

Optimal, effektiv og sikker it-drift

Ustabil og usikker it-drift kan få katastrofale konsekvenser. Hos KMD får I uovertruffen stabilitet og sikkerhed.

Servere i serverrum

Drift og overvågning af netværk og servere

KMD sørger for sikkert og stabilt netværk til jeres eksterne afdelinger. Vi har kompetencer, der dækker alle aspekter af proaktiv, sikker og stabil netværksdrift døgnet rundt.

Medarbejdere kigger på server

It-infrastruktur

KMDs it-infrastrukturløsninger er centreret omkring konsulentydelser til design, implementering og undervisning. Ydelserne tilbydes i tæt tilknytning til KMD Hardware og Software.

Bliv en del af et stærkt it-netværk

It-outsourcing giver tid til innovation og udvikling

Virksomheder, der outsourcer deres it til KMD, reducerer ikke bare deres omkostninger. De får også mulighed for at flytte fokus fra drift af egne systemer til udvikling, innovation og ressourceudnyttelse.

Mand kigger på tablet

Hardware, software og licenser

KMD er blandt Danmarks størsteleverandører af hardware, software og licenser. Du kan få leveret hele din infrastruktur fra KMD og sikre optimalt samspil komponenterne imellem.

20.000.000

Så mange logninger scanner KMD dagligt for sikkerhedsbrud.

Læs mere om KMD