ERFA-gruppe for payroll managers

Skyer over sø

KMD etablerer en ERFA-gruppe for Payroll Managers til vidensudveksling og sparring. Der findes i dag ERFA-grupper for lønspecialister – men ikke for Payroll Managers. Den nye gruppe er eksklusivt for Managers, og det er vores håb at denne gruppe vil blive et inspirerende indspark i en travl hverdag.

Gruppen afholder stiftende møde i KMD’s lokaler, og vi glæder os til se dig.

Mandag den 3. december 2018
Kl. 09.00-11.00 

KMD Århus
Dusager 18
8200 Århus N

Dagens emne er valgt af KMD og vil være et diskussionsoplæg omkring administration af Ny Ferielov.

Indlæg holdes af KMD.

Formål med gruppen

  • Faglig udvikling i et fortroligt forum
  • Vidensdeling og erfaringsudveksling
  • Understøtte netværksdannelse
  • Generelle og specifikke emner
  • Ønsker for den fremtidige anvendelse af løsningen
  • Indlæg fra relevante eksterne deltagere/oplægsholdere

Deltag

Bidrag til gode indlæg og gode diskussioner. Den bedste måde at få udbytte fra en ERFA-gruppe er ved at deltage aktivt på møderne og gerne også mellem møderne.

Tilmeld dig

Skyer over sø
Gruppe

Tilmeld dig den nye ERFA gruppe i Århus den 3. december 2018

KMD etablerer en ERFA-gruppe for Payroll Managers. Den nye gruppe er eksklusivt for Managers, og det er vores håb, at denne gruppe vil blive et inspirerende indspark i en travl hverdag.

Send tilmelding til stiftende møde