KMD Nova Vej - 24. april i Rudersdal Kommune

Hvad sker der, når en borger står ved en skillevej i livet: flytter hjemmefra, skal skilles, flytter på plejehjem… offentlige instanser skal spille sammen på tværs for at sikre borgeren den bedst mulige hjælp og service. Men hvordan får vi data til at flyde derhen, hvor det er relevant og hvordan sikrer vi at borgerne får den bedst mulige service?

Fremtidens brug af data på tværs af myndigheder 

Vi vil gerne invitere dig til et formiddagsseminar, hvor vi præsenterer ’Vejen til plejebolig’, som er et nyt banebrydende eksempel på, hvordan borgere i fremtiden både vil opleve en brugervenlig og koordineret service, når deres ærinde går på tværs af myndigheder og digitale løsninger, og hvor borgeren vil få råderet over egne data, så data kan anvendes og deles, hvor det hjælper borgeren.

Om ”Vejen til plejebolig”

’Vejen til plejebolig’ er en selvbetjeningsløsning, som hjælper borgeren og/eller pårørende gennem processen fra de første overvejelser om ansøgning til faktisk indflytning i plejebolig.

Som noget helt nyt giver løsningen mulighed for at:

  • Borgerens data anvendes på tværs af myndigheder, så borgeren kan få det fulde overblik over egen økonomi ved indflytning i plejebolig
  • Sikre anvendelsen af borgerens data via en ny digital samtykkeerklæring, som er udarbejdet i et samarbejde mellem jurister fra Rudersdal Kommune, Digitaliseringsstyrelsen og Udbetaling Danmark
  • Borgerens data automatisk udfyldes i ansøgningsskemaer, og flere ansøgninger kan besvares i én proces
  • Alt sker i én samlet selvbetjeningsløsning, hvor borgeren hjælpes gennem hele processen

Hvem står bag?

’Vejen til plejebolig’ er blevet til i et samarbejde mellem Rudersdal Kommune, Udbetaling Danmark og Digitaliseringsstyrelsen og med input fra borgere, Ældresagen, boligkontorer mm.
Jurister og teknikere fra de involverede myndigheder har arbejdet tæt sammen om at finde løsninger på barrierer om deling af data på tværs af myndigheder, anvendelse og genbrug af data mm. Løsningerne er fundet, og vi er klar med første bud på fremtidens sammenhængende borgerservice – ikke bare for plejebolig men generelt, når flere myndigheder er i spil.

Se program og tilmeld dig her

Thumbs up på tastatur
Seminar

KMD Nova Vej, Rudersdal Kommune 24. april

Vi vil gerne invitere dig til et formiddagsseminar, hvor vi præsenterer ’Vejen til plejebolig’.

Se program