Knæk koden på tværs! Hvordan lykkes vi med sammenhængende borgerforløb?

Leder taler til sine medarbejdere

Temadag med strategisk fokus på at skabe gevinster gennem tværfagligt borgersamarbejde.

KOM GODT I GANG MED DET TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE

Arbejder du med at udvikle eller styrke det tværfaglige samarbejde omkring helhedsorienterede indsatser i kommunen? Så kom og vær med, når KMD inviterer til temadag med et strategisk fokus på at skabe gevinster gennem tværfagligt borgersamarbejde. Temadagen er din mulighed for at få inspiration til samarbejde og styring af de tværgående koordinerede borgerforløb i kommunen.

OM TEMADAGEN

Fra alle sider er der et stort fokus på at arbejde helhedsorienteret, for at skabe mere og bedre velfærd for borgeren. Men der kan være store barrierer at overvinde, når kommunen skal arbejde mere helhedsorienteret og samarbejde på tværs af sektorområderne.

Gennem en række temaer sætter vi fokus på at udvikle eller styrke det tværfaglige samarbejde om de helhedsorienterede indsatser i kommunen, hvor du vil få mulighed for at lytte til oplæg fra forskere, fagfolk og praktikere om tværgående løsninger. Du vil aktivt tage del i temadagen, når vi sammen omsætter de forskellige indlæg på dagen til konkrete handlinger, som du kan tage med dig hjem og implementere direkte i egen praksis hjemme i kommunen.

HVEM HENVENDER TEMADAGEN SIG TIL?

Temadagen henvender sig til alle, som arbejder på et strategisk og ledelsesmæssigt niveau i de borgernære områder i kommunen, herunder børn, unge, beskæftigelse, sundhed og social.

Det tværfaglige koordinerende samarbejde er det brede sigte på dagen og lægger op til, at alle faglige kompetencer og forvaltninger mødes og sættes i spil. 

Dagens temaer

TEMA: LEDELSE PÅ TVÆRS

De helhedsorienterede indsatser stiller krav til ledere om at kunne lede på tværs af organisatoriske grænser og med blik for mere end deres egen enhed. Vores eksperter giver dig inspiration og viden om, hvordan du tackler de ledelsesmæssige udfordringer du vil møde i din hverdag og hvordan du skaber de organisatoriske rammer, som sikrer forankring af det helhedsorienterede borgersamarbejde i kommunen.

Kolleger taler sammen og skriver på whiteboard
Digitale værktøjer i den moderne virksomhed
Tema: Kvalitet i praksis

Du vil tage del i en interaktionstime, hvor du vil få muligheden for at dele dine erfaringer med andre kommuner og selv bidrage med bud på, hvordan vi omsætter de gode anbefalinger omkring tværgående samarbejde til ny praksis i kommunerne.

Tema: Tværgående økonomistyring

På temadagen sættes der fokus på barrierer og muligheder i økonomistyringen af tværgående løsninger. Du vil kunne lytte til et oplæg fra vores ekspert, som fortæller om forskellige generelle perspektiver på tværgående økonomistyring og en række kommuners konkrete erfaringer, som du kan bruge til inspiration for videreudviklingen af egen økonomistyringspraksis.

Mand og kvinde kigger på grafer på computer
Kvinder drikker kaffe og ser på mobiltelefon
Tema: Progression og effektmåling

Der er endnu ikke prøvet kræfter med effektmåling i den koordinerede ungeindsats idet området stadig er nyt. Men i fremtiden bliver det helt sikkert relevant at se på, hvordan den unge klarer sig videre gennem livet. Hør, hvordan vi i KMD tænker at måle progressionen i de nye kommunale ungeindsatser og bidrag med dine egne tanker.

Tema: Fremtidens teknologier

Kom til smug premiere på fremtiden, når vi jonglerer med fremtidsforskning, nye teknologier og kunstig intelligens og hvordan vi kan bruge dem i fremtiden.

En masse firkanter med ikoner af mænd og kvinder. En finger trykker på et af ikonerne

Glæd jer til en spændende dag med inspirerende indlæg, god forplejning og masser af faglig networking.

Temadagen afholdes den 5. marts 2020 på KMD Aalborg, Lauritzens Plads 1, 9000 Aalborg

Tilmelding

Thumbs up på tastatur
Event

Kom til temadag om tværfagligt borgersamarbejde

5. marts 2020 i KMD Aalborg.

Se program og tilmeld dig her