Digitale værktøjer i den moderne virksomhed

KMD er forpligtet til at bidrage, hvor vi kan foretage en ændring. Vi definerer compliance og bæredygtighed som et arbejde systematisk for at reducere negative og øge den positive påvirkning af mennesker, samfund og miljø.

Vores værdikæde er global, og det er vores ansvar også. Vores code of conduct sætter rammerne for, hvad vi forventer af vores medarbejdere og vores adfærdskodeks for leverandører sætter rammerne for, hvad vi forventer, at vores leverandører overholder.

KMD landsby

KMD Village

Vores IT-løsninger og -tjenester har en bred opsøgende indsats. Som eksempel forestiller KMD Landsby vores tilstedeværelse i mange forskellige dele af livet for en person, der bor i Danmark.

Vores forpligtelser

KMD er forpligtet til en række internationale standarder og retningslinjer for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, anti-korruption og miljømæssig ansvarlighed og er certificeret under forskellige ISO-standarder. Disse omfatter bl.a.: