Bliv en del af et stærkt it-netværk

Vi er transparente i forhold til vores handlinger og forpligtet til at opføre os i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser ud over vores egne politikker. Vi har nultolerance over for korruption og bestikkelse, herunder lettelsesbetalinger. Vores Code of Conduct giver vejledning i, hvordan man opfører sig, når man arbejder for KMD. Vi har uddannelsesprogrammer, og der kommunikeres med oplysningsbudskaber for at sikre, at vi bliver mindet om, hvad god forretningsadfærd betyder for KMD. Bekymringer og mistanke om embedsmisbrug kan rapporteres til ledelsen eller fortroligt gennem whistleblower-ordningen i henhold til princippet om ’non-retaliation’.

Vores Corporate Compliance-program fokuserer på følgende syv områder: Anti-korruption, it-sikkerhed, konkurrencelovgivning, ejendomsrettigheder, kontraktmæssig risikostyring, myndighedsplan samt dokumenthåndtering og -opbevaring.

Vi anerkender, at KMD ikke kan ses isoleret ud fra et compliance- og forretningsadfærdsperspektiv, og derfor har vi brug for det samme fra vores leverandører, som vi kræver af os selv. Vi gennemfører leverandørscreeninger gennem vores indkøbsprogram og kræver, at vores leverandører overholder vores adfærdskodeks for leverandører.