Vi ser det som  helt naturlig udvikling at have ambitioner om at påvirke det danske samfund positivt.

I 2011 forpligtede KMD sig til at arbejde med FN Global Compacts 10 principper for menneske- og arbejdstagerrettigheder, beskyttelse af miljø og klima samt bekæmpelse af korruption. Det er også disse principper, som er fundamentet i vores politik for samfundsansvar.

Samfundsansvaret er en del af KMD's DNA

Forpligtelserne til FN Global Compact ligger i naturlig forlængelse af KMD’s grundlæggende DNA. Vi har som virksomhed understøttet udviklingen af det danske samfund med digitale løsninger i over 40 år. Vi ser det derfor som en helt naturlig udvikling at have ambitioner om at påvirke det danske samfund positivt.

Udover at være en virksomhed med afsæt i den offentlige velfærdsstat og en brændende interesse for, hvordan de digitale muligheder påvirker hele samfundet, er vi også bevidste om, at vi er en virksomhed med knap 3000 medarbejdere, og dermed også har et ansvar for at sikre deres forhold.

Vores størrelse og ressourceforbrug betyder også, at vi som udgangspunkt er en belastning for klimaet og miljøet, hvilket vi arbejder på at reducere. Samtidig ser vi muligheder i de digitale løsninger, som KMD kan tilbyde i kampen for et bedre klima og miljø.

Endelig er vi også meget bevidste om, at vi som virksomhed har et ansvar for at sikre, at vores ansvarlige tilgang til driften og udviklingen af vores virksomhed ikke stopper ved dørtærsklen, men også omfatter vores leverandører og i sidste ende påvirker vores kunder, når vi leverer til dem.

Vi tager del i samfundsansvaret

Mand på cykel i København

Et ansvar der forpligter nationalt og internationalt

KMD vil skabe digitale genveje, der medvirker til et rigere, mere trygt og bæredygtigt samfund.

signatur

KMD støtter FN Global Compact

KMD er med i verdens største klub for ansvarlige virksomheder og forpligtet til at leve op til de 10 principper for ansvarlig virksomhedsledelse.