Vores CSR-indsats er bygget op omkring medarbejdernes samlede kompetencer.

Vores CSR-indsats er bygget op omkring medarbejdernes samlede kompetencer.

I KMD omfatter vores samfundsansvar også vores medarbejdere. Det gælder både de vilkår, vi giver dem som ansatte, men også de kompetencer de har i forhold til at udleve KMD's samfundsansvar. 

Medarbejderne i centrum

KMD er i kraft af sine produkter en virksomhed, som i høj grad leverer værdi til samfundet, men vi vil gerne gøre mere. KMD's medarbejdere er centrale i den proces, hvilket også er tilfældet, når vi udvikler, vedligeholder og opdaterer digitale løsninger til hele det danske samfund.

Derfor er vores CSR-indsats bygget op omkring medarbejdernes samlede kompetencer, fordi det er her, vi kan se, at KMD kan levere størst værdi for samfundet.

Det ser man når vi engagerer vores medarbejdere som mentorer for bl.a. veteraner men også når vi investerer medarbejdernes professionelle kompetencer i udviklingen af løsninger for eksempelvis Ældre Sagen.

Balance mellem arbejde og familieliv

KMD har et ansvar for at sikre, at vores medarbejdere har ordentlige arbejdsvilkår. Derfor har vi også fokus på at have rammer, som kan skabe den nødvendige fleksibilitet i forhold til arbejde og familieliv. Vi har attraktive senior- og barselsvilkår, nem adgang til sportsfaciliteter, og vi tror på en tæt dialog med medarbejderne og de valgte tillidsrepræsentanter omkring forholdene og arbejdsmiljøet i virksomheden.

Medarbejdere

Bliv en del af et stærkt it-netværk

Fokus på talent

Mangfoldighed er en styrke. I KMD tror vi på at diversitet ikke kun vil styrke vores virksomhedsudvikling, men også skabe et mere alsidigt og inkluderende arbejdsmiljø. Samtidig, ser vi et inkluderende arbejdsmiljø som en konkurrencemæssig ressource på fremtidens arbejdsmarked. Vores mangfoldigheds-strategi har også til formål at sikre kønsdiversitet på alle ledelsesniveauer samt kulturel og etnisk mangfoldighed overalt i vores organisation.

Vil I vide mere?

Vil I gerne høre mere om, hvordan vi arbejder med bæredygtighed og compliance i KMD? Vi sidder klar til en snak, hvor I kan få mere at vide og få svar på jeres spørgsmål.

Mand trykker på smartphone
Felt er påkrævet