Vi arbejder dagligt på at reducere energiforbruget sammen med vores kunder.

Som Danmarks største it-virksomhed, med store datacentre og Danmarks største printcenter, har KMD et aftryk på miljøet. Det arbejder vi dagligt på at reducere. Samtidig kan mange af vores produkter også hjælpe med at reducere miljøbelastningen.

En dedikeret tilgang til klimaet og miljøet

Det anslås at mellem 2 og 4% af klodens samlede CO2e-belastning kommer fra it. I fremtiden vil mængderne af data stige, og store hyperscale datacentre forventes at få et energiforbrug, der kan påvirke dette betragteligt. Det er en udfordring, som vi som it-virksomhed tager meget alvorligt. Siden 2009 har KMD arbejdet dedikeret med at reducere vores klimabelastning.

It reducerer klimabelastningen

It kan også være med til at begrænse CO2e-belastningen. Eksempelvis anslår den uafhængige nonprofit organisation World Economic Forum, at it kan reducere den samlede CO2e-belastning med op til 15 %.

I KMD arbejder vi med en lang række produkter, som reducerer den samlede klimabelastning. Det er alt fra elektronisk arkivering, der reducerer behovet for print, over velfærdsteknologiske løsninger, der reducerer behovet for kørsel til store systemer, og der kan hjælpe virksomheder og myndigheder med  at finde energibesparelser.

Relevant dokument:

KMD Environmental Policy

Vi sætter fokus på belastningen

Kvinde i cykeltøj, der står på en s-tog perron med to cykler

Grøn mobilitet i KMD er en lille men vigtig brik i den bæredygtige udvikling

Klimaforandringer, livsstilssygdomme og mangel på mobilitet, når flere flytter til byerne, og afstanden til arbejdspladsen fra landdistrikterne bliver længere, er store politiske udfordringer. Men små tiltag i hverdagen kan på lang sigt være med til at gøre en væsentlig forskel.

Energi, vindmøller og træ

Klimapartnerskab

“Danmark skal være et grønt foregangsland, og vi skal derfor holde fast i de høje klimaambitioner.” Sådan lød regeringens klimaudspil, da de i november 2019 præsenterede 13 klimapartnerskaber, der hver især repræsenterer en eller flere grene af dansk erhvervsliv. KMD’s administrerende direktør, Eva Berneke, blev i den anledning udpeget til at lede partnerskabet for Service, IT og rådgivning.

bygninger

KMD er ISO 14001 certificeret

SO 14001:2015 er med til at løfte KMD's miljøindsats. For at reducere vores miljøpåvirkning så meget som muligt har KMD udarbejdet en afgørende og ambitiøs plan for, at vi kan blive en mere bæredygtig forretning. En del af denne plan blev realiseret i 2013, da KMD fik vores certificering i ISO 14001-standarden for miljøledelse. I dag er KMD Ballerup, printcenter og datacentre ISO 14001-15 certificeret.

Projektleder peget på tegninger til projekt

Produkter

KMD's produkter kan hjælpe vores kunder med at reducere deres CO2-udledning. It er en af de vigtigste katalysatorer for at reducere den samlede miljøpåvirkning på vores samfund. It giver os mulighed for at reducere behovet for fysiske produkter og tjenester. Elektroniske arkiver og digital kommunikation reducerer behovet for udskrifter, og videokonferencer kan reducere behovet for fysiske møder. Endelig kan elektronisk dataindsamling og -analyse af energiudgifterne bidrage til at identificere områder, hvor forbedringer er nødvendige og mulige.

Tabel med nøgletal for KMD's energiforbrug, andel af vedvarende energi, scope 3 CO2 udledning (transport) og mængde af affald og genbrug heraf

Nøgletal for KMD's miljøpåvirkning

Vi har samlet nøgletal for vores miljøpåvirkning. Hent og læs tabellen nedenunder.

Vil I vide mere?

Vil I gerne høre mere om, hvordan vi arbejder med bæredygtighed og compliance i KMD? Vi sidder klar til en snak, hvor I kan få mere at vide og få svar på jeres spørgsmål.

Mand trykker på smartphone
Felt er påkrævet