KMD bliver ’Vild Med Vilje’ 

Vild med vilje have

Alle – selv KMD – kan blive ’Vild Med Vilje’ ved at fremme en vildere, rigere og mere mangfoldig natur. Foreningen ’Vild Med Vilje’ arbejder for at styrke biodiversiteten i den danske natur ved at samarbejde med for eksempel institutioner, kommuner eller virksomheder – og nu KMD.

KMD har netop indgået et samarbejde med Vild Med Vilje, og vil i løbet af de kommende år skabe flere vilde og spændende udendørsarealer omkring kontorbygningerne. Formålet er at kunne bidrage til større diversitet og vildskab til gavn for den danske flora og fauna og til glæde for medarbejderne, der mødes af den mere vilde beplantning, når de møder ind på arbejde.

Om Vild Med Vilje

Vild Med Vilje rådgiver sine samarbejdspartnere i ’vild’ viden og ’vilde’ kompetencer, der hjælper med at få det fulde udbytte af udendørsarealer. Det er for eksempel videndeling omkring design, planter, anlæg, pleje og formidling. Rasmus Vincentz, fra foreningen Vild Med Vilje, beskriver foreningen som:

”En almennyttig forening, der arbejder på at udbrede et natursyn, som giver mere plads til, at en vildere natur kan udfolde sig. Det har foreningen gjort siden 2017. I dag har vi omkring 60 samarbejdspartnere, og vi er hele tiden i dialog med mulige nye partnere. Det er både kommuner og institutioner som for eksempel Sorø og Roskilde Kommune og Aalborg Universitet og virksomheder som KMD, KAB og Danica Pension. Indsatser for naturen er både noget, der handler om store naturparker, men også den helt nære natur, hvor man bor og arbejder,” fortæller Rasmus Vincentz.

Til gavn for alle – både biller og medarbejdere

Biodiversitet handler om at skabe gode livsbetingelser for både planter og dyr. Med dyr menes der også mennesker. Det er nemlig ikke kun kornblomsten og sommerfuglen, som nyder godt af øget biodiversitet. Det er også til glæde for medarbejdere og gæster, som Rasmus Vincentz beskriver det:

”Det kan være en fantastisk anledning for ansatte og ledelsen til at få øjnene op for, hvad det kan gøre for humøret og livskvaliteten at have en mere spændende natur tæt på,” siger han.

Det kan være en fantastisk anledning for ansatte og ledelsen til at få øjnene op for, hvad det kan gøre for humøret og livskvaliteten at have en mere spændende natur tæt på.

Rasmus Vincentz, fra foreningen Vild Med Vilje

Små skridt kan gøre en stor forskel

Små indsatser for biodiversiteten kan være med til at sprede ringe i vandet, så medarbejdere, gæster og forbipasserende ser de små forandringer mod en mere mangfoldig natur og formentlig lader sig inspirere. Tiltagene kan også give anledning til nye samtaleemner på arbejdspladsen og i hjemmet og være med til at samle folk om en fælles interesse.

”Det er klart, at det, vi gør på et lille areal, ikke redder biodiversiteten, men mange små tiltag kan gøre en betragtelig forskel for mange arter og skabe plads til en mere vild og levende natur. Der er i disse år skabt en stærk bevægelse for at ændre vores forhold til naturen og vende tilbagegang til fremgang. Det er en stor del af indsatsen for biodiversiteten at øge forståelsen og kendskabet til naturen. I den bevægelse spiller en virksomhed som KMD også en rolle for at skabe mere 'momentum' for spørgsmålet om biodiversitet,” siger Rasmus Vincentz.

”Det handler i høj grad om, at vi som virksomhed kan være med til at inspirere andre og dermed drive en ny adfærd i forhold til at fremme mere vild natur. I mange år har vi haft en kulturel opfattelse af, at lige linjer og kortklippede græsplæner er den ‘rigtige’ måde at holde sin have og udendørsarealer. Som virksomhed kan vi gå foran og vise, at tidsler, bynke og vildtvoksende græsser kan være et bevidst valg til gavn for mange insekter – og kan se smukt og indbydende ud,” tilføjer Ditte Haugaard Clausen, som er Public Affairs & Sustainability Officer i KMD.

Læs mere om projektet Vild med Vilje her

Fotokredit: Rikke Milbak, Vild Med Vilje.