KMD forpligter sine leverandører

I KMD stiller vi krav til vores leverandører med et adfærdskodeks, ligesom vi screener vores væsentligste leverandører på en lang række CSR-parametre, for at sikre en social og bæredygtig fremtid.

I KMD ønsker vi en tæt dialog med vores leverandører, for at sikre, at vi i fællesskab kan arbejde for at fremme de ti principper i FN Global Compact, der sikrer en bæredygtig og social fremtid for verden. KMD stiller krav og viser samtidig vores leverandører vejen til, hvordan de kan forbedre deres arbejde med sociale og bæredygtige forhold i samfundet

KMD arbejder efter FN Global Compact

I 2012 vedtog KMD et adfærdskodeks for leverandører – et såkaldt Code of Conduct, som bliver revideret og tilpasset løbende. Kodekset er bygget op omkring FN Global Compacts 10 principper, som er med til at sikre menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø- og klimaforhold samt anti-korruption.

Derudover foretager KMD hvert år en screening af de væsentligste leverandører. Disse leverandører skal, udover at underskrive kodekset, også svare på en række spørgsmål omkring processer og procedurer, der skal kvalitetssikre overholdelsen af kodekset.

En risikoleverandør er ikke nødvendigvis en leverandør, der har problemer med at overholde FN Global Compact-principperne. Det kan være en leverandør, der er i en branche eller en del af verden, hvor overtrædelser er hyppigere forekommende eller miljøbelastningerne er større, og hvor der dermed også er større risiko for overtrædelser.

Med adfærdskodeks og screening ønsker KMD at signalere, at overtrædelser af FN Global Compact-principper ikke tolereres. Samtidig er kodekset et udgangspunkt for dialog, som KMD vil bruge til at nå det overordnede mål for leverandørstyringen: At alle KMD's væsentligste leverandører arbejder med principperne i FN Global Compact.

En ansvarlig leverandør

KMD's position som en ansvarlig leverandør til offentlige og private kunder styrkes yderligere, ved at indføre en række principper for bæredygtigt indkøb, samt ved at vores processer ved genanvendelse/nyttegørelse af hardware er tilsvarende i forhold til de ambitioner, vi har skitseret i vores miljøpolitik og de krav, der stilles til os i forhold til WEEE-direktivet.

Adfærdskodeks for leverandører

Vil I vide mere?

Vil I gerne høre mere om, hvordan vi arbejder med bæredygtighed og compliance i KMD? Vi sidder klar til en snak, hvor I kan få mere at vide og få svar på jeres spørgsmål.

Mand trykker på smartphone
Felt er påkrævet