Projektgruppe taler sammen

KMD har et etisk adfærdskodeks, der sætter klare rammer for medarbejdernes adfærd i forhold til syv fokusområder, der sikrer en sund etisk forretning.

Vi har i KMD udarbejdet et Corporate Compliance-program, der ud over it-sikkerhed og konkurrenceregler også omfatter antikorruption, immaterielle rettigheder, contractual risk management, fuldmagtsregler samt dokumentstyring og -opbevaring. Derudover har KMD implementeret en whistleblower-ordning.

Introduktion gennem e-læringsforløb

Corporate Compliance-programmet introduceres til alle ansatte og nye medarbejdere gennem et obligatorisk e-læringsforløb. KMD har et etisk adfærdskodeks, der sætter klare rammer for medarbejdernes adfærd i forhold til de følgende fokusområder:

  • Anti-korruption
  • Informationssikkerhed
  • Konkurrenceret
  • Contractual Risk Management
  • IP-rettigheder
  • Fuldmagtsregler
  • Dokumentstyring- og opbevaring

Whistleblower-ordning er den direkte vej

I tilslutning til Corporate Compliance-programmet har vi oprettet en whistleblower-ordning. Her kan medarbejdere samt medlemmer af direktionen og bestyrelsen indberette forhold, som er i strid med lovgivningen eller KMD's interne regler.

Disse forhold kan indberettes til enten det interne Corporate Compliance-team eller en uafhængig ekstern advokat, der begge har direkte adgang til bestyrelsesformanden i whistleblower-sager.

Herudover arbejder KMD løbende med it-sikkerhedspolitikker og -programmer, som understøtter KMD's mål om sikker og korrekt databehandling.

De mange initiativer og programmer skal være med til at beskytte medarbejderne og bedrive en sund og etisk virksomhed.

KMD er certificeret i henhold til sikkerhedsstandarden ISO 27001:2007, på kvalitet (ISO 9001), service management (ISO 20000) og miljø (ISO 14001).

Læs mere om KMD's politik om antikorruption

Vil I vide mere?

Vil I gerne høre mere om, hvordan vi arbejder med bæredygtighed og compliance i KMD? Vi sidder klar til en snak, hvor I kan få mere at vide og få svar på jeres spørgsmål.

Mand trykker på smartphone
Felt er påkrævet