KMD logo på bygning

KMD har et Corporate Compliance-program, der omfatter syv områder: Antikorruption, it-sikkerhed, konkurrenceret, immaterielle rettigheder, contractual risk management, fuldmagtsregler samt dokumentstyring og -opbevaring. Derudover har KMD en whistleblower-ordning, der er åben for både medarbejdere, borgere, kunder og eksterne samarbejdspartnere.

Corporate Compliance-programmet introduceres til alle ansatte og nye medarbejdere gennem et obligatorisk e-læringsforløb. Derudover er der oprettet et Corporate Compliance-subsite på KMD's intranet.

KMD’s Corporate Compliance program sætter klare rammer for medarbejdernes adfærd i forhold til de følgende syv fokusområder:

  • Antikorruption: Vi tager afstand fra korruption og bestikkelse, inklusiv smørelse
  • Informationssikkerhed: Vi håndterer informationer og data ansvarligt
  • Konkurrenceret: Vi handler i overensstemmelse med konkurrencereglerne
  • IP-rettigheder: Vi værner om KMD's immaterielle rettigheder
  • Contractual Risk Management: Vi indgår aftaler skriftligt i henhold til KMD's politikker
  • Fuldmagtsregler: Vi respekterer rammerne for vores fuldmagt
  • Dokumentstyring- og opbevaring: Vi overholder KMD's procedurer for dokumentstyring

I tilslutning til Corporate Compliance-programmet har vi oprettet en whistleblower-ordning. Her kan medarbejdere, borgere, kunder, medlemmer af direktionen og bestyrelsen samt eksterne samarbejdspartnere indberette forhold, som er i strid med KMD’s Corporate Compliance program, lovgivningen eller KMD’s interne regler.

Herudover arbejder KMD løbende med it-sikkerhedspolitikker og -programmer, som understøtter KMD’s mål om sikker og korrekt databehandling. KMD er certificeret i henhold til sikkerhedsstandarden ISO 27001:2013, på kvalitet (ISO 9001), it service management (ISO 20000) og miljø (ISO 14001).

The NEC way

KMD er et selskab i NEC Gruppen. Vi overholder derfor de samme etiske principper som resten af NEC Gruppen. Blandt andet inkluderer ”The NEC Way” et charter og et adfærdskodeks. Mere information er tilgængelig her.

Vi har nultolerance i forhold til korruption og bestikkelse, inklusiv smørelse.

Eva Berneke, Adm. Direktør i KMD

KMD's anti-korruptionspolitik

KMD har nultolerance overfor korruption.

KMD vil ikke acceptere nogen form for handlemåde, som kan betragtes som korruption, bestikkelse eller smørelse.

KMD giver ikke donationer til politiske organisationer.

Læs KMD's anti-korruptionspolitik