KMD logo på bygning

KMD har et Corporate Compliance-program, der omfatter syv områder: Antikorruption, it-sikkerhed, konkurrenceret, immaterielle rettigheder, contractual risk management, fuldmagtsregler samt dokumentstyring og -opbevaring. Derudover har KMD en whistleblower-ordning, der er åben for både medarbejdere, borgere, kunder og eksterne samarbejdspartnere.

Corporate Compliance-programmet introduceres til alle ansatte og nye medarbejdere gennem et obligatorisk e-læringsforløb. Derudover er der oprettet et Corporate Compliance-subsite på KMD's intranet.

KMD har desuden et etisk adfærdskodeks, der sætter klare rammer for medarbejdernes adfærd i forhold til de følgende syv fokusområder:

  • Antikorruption: Vi tager afstand fra korruption og bestikkelse, inklusiv smørelse
  • Informationssikkerhed: Vi håndterer informationer og data ansvarligt
  • Konkurrenceret: Vi handler i overensstemmelse med konkurrencereglerne
  • IP-rettigheder: Vi værner om KMD's immaterielle rettigheder
  • Contractual Risk Management: Vi indgår aftaler skriftligt i henhold til KMD's politikker
  • Fuldmagtsregler: Vi respekterer rammerne for vores fuldmagt
  • Dokumentstyring- og opbevaring: Vi overholder KMD's procedurer for dokumentstyring

I tilslutning til Corporate Compliance-programmet har vi oprettet en whistleblower-ordning. Her kan medarbejdere, borgere, kunder, medlemmer af direktionen og bestyrelsen samt eksterne samarbejdspartnere indberette forhold, som er i strid med lovgivningen eller KMD’s interne regler, herunder sikkerhedsbrister.

Herudover arbejder KMD løbende med it-sikkerhedspolitikker og -programmer, som understøtter KMD’s mål om sikker og korrekt databehandling. KMD er certificeret i henhold til sikkerhedsstandarden ISO 27001:2013, på kvalitet (ISO 9001), it service management (ISO 20000) og miljø (ISO 14001).

Vi har nultolerance i forhold til korruption og bestikkelse, inklusiv smørelse.

Eva Berneke, Adm. Direktør i KMD

KMD's anti-korruptionspolitik

KMD har nultolerance overfor korruption.

KMD vil ikke acceptere nogen form for handlemåde, som kan betragtes som korruption, bestikkelse eller smørelse.

Derudover har KMD en klar politik for gaver og repræsentation, som opstiller detaljerede regler for, hvornår KMD ansatte kan give og modtage gaver. Der er tale om ensartede regler for at give og modtage gaver, og som udgangspunkt må gaver kun gives og modtages ved særlige lejligheder. Tilsvarende findes der regler for repræsentation. Modtagelse af gaver fra kunder og andre eksterne samarbejdsparter og deltagelse i repræsentation hos kunder og andre eksterne samarbejdsparter skal indberettes til Corporate Compliance og auditeres løbende.

KMD giver ikke donationer til politiske organisationer.

Læs KMD's anti-korruptionspolitik